Samostojni izpis sestavka

žvŕkelj -klja (ŕ) redko žvrklja: mešati z žvrkljem
Slovar slovenskega knjižnega jezika