Samostojni izpis sestavka

abdikacíjski -a -o (ȋ)
pridevnik od abdikacija: abdikacijska izjava
Slovar slovenskega knjižnega jezika²