Samostojni izpis sestavka

Alásia -e in Alásia -a [alazija] m, druga oblika z -em oseb. i. (á; ȃ; á; ȃ) Alasia da Sommaripa
Slovenski pravopis