Tiskanje
..(a)nje s. prip. obr.
1. 'dejanje' gíbanje, pobíranje, konzultíranje
2. 'rezultat dejanja' snov. žáganje; prim. ..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 3. 2018.