Tiskanje
Mendelêjev -a m, oseb. i. (ȇ) |ruski kemik|: periodni sistem ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 3. 2018.