Pleteršnik

Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar