Samostojni izpis sestavka

amiko
Slovenski lingvistični atlas 1