Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
afẹ̑kt -a m ‛zelo močno, a kratkotrajno čustvo’ (16. stol.), afektȋven.
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta prek nem. Affekt iz lat. affectus ‛čustvo, volja, strast’, kar je izpeljano iz glagola afficere ‛prizadeti’, sestavljenega iz ad ‛pri’ in facere ‛delati’.
 
Povezana iztočnica
 
Sorodna in podobno izpeljana beseda je efẹ̑kt.
Slovenski etimološki slovar³