Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
ȃjda -e ž ‛rastlina Fagopyrum (esculentum) (16. stol.), nar. tudi hȃjda.
 
Razlaga
 
Prevzeto iz star. nem. Heiden, avstr. nem. Heideŋ, srvnem. heiden ‛ajda’ (ST, 135). Poimenovanje je v zvezi z nem. Heide ‛ajd, pogan’. To žitarico so v 12. stol. v Evropo prinesli križarji, zato so jo Nemci poimenovali po poganskih krajih, od koder je prišla (Kl, 112). Prim. pomensko enako motivirano češ. pohanka ‛ajda’ iz slovan. *poga̋nъ ‛pogan’.
 
Povezana iztočnica
 
Dalje glej ȃjd.
Slovenski etimološki slovar³