Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
alergȋja -e ž ‛preobčutljivost organizma za določene snovi’ (20. stol.), alérgičen.
 
Razlaga
 
Tujka, prevzeta iz sodobnih evr. jezikov, nem. Allergie, frc. allergie, angl. allergy, it. allergia v enakem pomenu. Beseda je za potrebe sodobne medicine v 20. stol. zložena iz gr. állos ‛tuj, drugi, drugačen’ in érgon ‛delo, dejanje, delovanje’ po zgledu primerov tipa gr. energía ‛moč’. S poimenovanjem je mišljeno ‛delovanje, reakcija organizma na telesu tuje snovi’ (Kl, 20).
 
Povezana iztočnica
 
Glej tudi alegorȋja.
Slovenski etimološki slovar³