Samostojni izpis sestavka

àcíkličen àcíklična àcíklično
[àcíkličən]
pridevnik
àcíkličen àcíklična àcíklično
[àcíkličən]
pridevnik
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika