Samostojni izpis sestavka

àjd in ájd
[àjt] in [ájt]
medmet
àjd in ájd
[àjt] in [ájt]
medmet
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika