Samostojni izpis sestavka

alêrgičen alêrgična alêrgično
[alêrgičən]
pridevnik
alêrgičen alêrgična alêrgično
[alêrgičən]
pridevnik
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika