Samostojni izpis sestavka

alergíja alergíje
[alergíja]
samostalnik ženskega spola
alergíja alergíje
[alergíja]
samostalnik ženskega spola
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika