Samostojni izpis sestavka

alergíjski alergíjska alergíjsko
[alergíski]
pridevnik
alergíjski alergíjska alergíjsko
[alergíski]
pridevnik
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika