Samostojni izpis sestavka

alêrgik alêrgika
[alêrgik]
samostalnik moškega spola
alêrgik alêrgika
[alêrgik]
samostalnik moškega spola
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika