Zadetki iskanja

ávtovlák ávtovláka samostalnik moškega spola [áu̯towlák]
  1. vlak za prevoz potnikov in vozil, zlasti avtomobilov
   1.1 železniška linija, na kateri vozi tak vlak
ETIMOLOGIJA: avto + vlak
baháč baháča samostalnik moškega spola [baháč]
  1. kdor se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
  2. ekspresivno, zlasti v publicističnih besedilih s področja avtomobilizma kar s svojim lastnostmi izstopa, vzbuja ponos, občudovanje, zadovoljstvo
ETIMOLOGIJA: bahati se
bahánje bahánja tudi báhanje báhanja samostalnik srednjega spola [bahánje] tudi [báhanje]
  pretirano hvaljenje, izpostavljanje s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
ETIMOLOGIJA: bahati se
baháški baháška baháško pridevnik [baháški]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahat, bahav
   1.1 ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahat, ekspresivno bahav
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahat, ekspresivno bahav
ETIMOLOGIJA: bahač
baháštvo baháštva samostalnik srednjega spola [baháštvo]
  dejanje, lastnost, da se kdo (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahavost
ETIMOLOGIJA: bahač
bahàt baháta baháto pridevnik [bahàt]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaški, bahav
   1.1 ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahav
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahav
ETIMOLOGIJA: bahati se
baháti se bahám se tudi báhati se báham se nedovršni glagol [baháti se] tudi [báhati se]
  1. pretirano se hvaliti, izpostavljati s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
  2. ekspresivno imeti kaj, kar vzbuja ponos, občudovanje, zadovoljstvo
   2.1 ekspresivno izstopati s svojim videzom, pretirano okrašenostjo
ETIMOLOGIJA: = dluž. bachaś < pslov. *bahati iz ide. *bhah2- ‛govoriti’ - več ...
bahàv baháva bahávo pridevnik [bahàu̯ baháva bahávo]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaški, bahat
   1.1 ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahat
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahat
ETIMOLOGIJA: bahati se
bahávo prislov [bahávo]
  1. takó, da se pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
   1.1 ekspresivno takó, da se kaže, izraža taka pretirana samohvala, izpostavljanje
  2. ekspresivno takó, da s svojim videzom izstopa, je pretirano okrašen
ETIMOLOGIJA: bahav
bahávost bahávosti samostalnik ženskega spola [bahávost]
  1. dejanje, lastnost, da se kdo (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaštvo
  2. ekspresivno lastnost, značilnost, da kaj izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo
ETIMOLOGIJA: bahav
baobáb baobába samostalnik moškega spola [baobáp baobába]
  tropsko drevo z zelo debelim deblom in velikimi užitnimi plodovi podolgovate oblike, po izvoru iz Afrike ali Avstralije; primerjaj lat. Adansonia; SINONIMI: kruhovec, iz botanike opičji kruhovec
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Baobab, angl., frc. baobab, kar je prevzeto iz srlat. bahobab, to pa iz arab. bū ḥibāb ‛sadež (mnogih) semen’ iz ‛sadež’ in ḥabb ‛seme’
betón betóna samostalnik moškega spola [betón]
  1. zmes vode, peska, cementa in različnih dodatkov, ki se postopoma strdi, navadno kot gradbeni material
   1.1 površina iz te zmesi, zlasti prazna, nepokrita
   1.2 ekspresivno kar je iz te zmesi sploh, zlasti celota stavb, drugih objektov in površin v strnjenem naselju
STALNE ZVEZE: armirani beton, lahki beton, marka betona, podložni beton, prani beton, razred betona, sveži beton, vidni beton
FRAZEOLOGIJA: težek kot beton, trd kot beton
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Beton, kar je prevzeto iz frc. béton < lat. bitūmen ‛zemeljska smola’, glej bitumen - več ...
betonárna betonárne samostalnik ženskega spola [betonárna]
  obrat za pripravo betona
ETIMOLOGIJA: beton
betoníran betonírana betonírano pridevnik [betoníran]
  ki je narejen, utrjen z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona; SINONIMI: zabetoniran
ETIMOLOGIJA: betonirati
betoníranje betoníranja samostalnik srednjega spola [betoníranje]
  1. izdelava, utrjevanje česa z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona
  2. ekspresivno utrjevanje česa, da ostane nespremenjeno
ETIMOLOGIJA: betonirati
betonírati betoníram nedovršni in dovršni glagol [betonírati]
  1. delati, utrjevati kaj z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona
  2. ekspresivno delati, da se česa ne da spreminjati
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. betonieren, glej beton
betónski betónska betónsko pridevnik [betónski]
  1. ki je narejen iz betona, utrjen z betonom
   1.1 ki je namenjen za vgradnjo v beton
   1.2 v katerem prevladuje beton, je malo ali nič zelenja
  2. ki se uporablja za pripravo betona
  3. pri katerem se uporablja beton
  4. ki po videzu spominja na beton
STALNE ZVEZE: betonska mešanica
FRAZEOLOGIJA: betonska džungla, betonska kocka
ETIMOLOGIJA: beton
brínjevec brínjevca samostalnik moškega spola [brínjevəc]
  žganje iz brinovih jagod; SINONIMI: brinovec
ETIMOLOGIJA: hiperkorektno iz brinovec po zgledu sadjevec
brínovec brínovca samostalnik moškega spola [brínovəc]
  žganje iz brinovih jagod; SINONIMI: brinjevec
ETIMOLOGIJA: brin
brítof brítofa samostalnik moškega spola [brítof]
  neknjižno pogovorno navadno ograjen prostor za pokopavanje umrlih; SINONIMI: pokopališče
FRAZEOLOGIJA: iti na britof
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz srvnem. vrīthof, prvotno ‛negovan ograjen prostor (pri cerkvi)’, iz stvnem. frīten ‛gojiti, negovati’ + hof ‛odprt prostor, dvorišče’ - več ...
Število zadetkov: 90