Zadetki iskanja

Celotno geslo Frazeološki
ahílov (Ahílov) Frazemi s sestavino ahílov (Ahílov):
ahílova (Ahílova) pêta kóga/čésa
Celotno geslo Frazeološki
akadémski Frazemi s sestavino akadémski:
akadémska četŕt
Celotno geslo Frazeološki
alea Frazemi s sestavino alea:
alea iacta est [álea jákta ést]
Celotno geslo Frazeološki
aleator Frazemi s sestavino aleator:
aleator
Celotno geslo Frazeološki
aleatóren Frazemi s sestavino aleatóren:
aleatóren
Celotno geslo Frazeološki
aleatóričen Frazemi s sestavino aleatóričen:
aleatóričen
Celotno geslo Frazeološki
aleatórika Frazemi s sestavino aleatórika:
aleatórika
Celotno geslo Frazeološki
álfa Frazemi s sestavino álfa:
álfa in ómega čésa
Celotno geslo Frazeološki
ámen Frazemi s sestavino ámen:
bíti kàkor ámen [v cérkvi], bíti kàkor ámen [v očenášu], bíti kot ámen [v cérkvi], bíti kot ámen [v očenášu], kàkor ámen [v očenášu]
Celotno geslo Frazeološki
Amêrika Frazemi s sestavino Amêrika:
ne odkríti Amerike, odkríti Amériko, stríc iz Amerike
Celotno geslo Frazeološki
ángel Frazemi s sestavino ángel:
ángel váruh, bdéti nad kóm/čím kot ángel váruh, bíti [právi] ángel, dóber kàkor ángel, dóber kot ángel, kot ángel váruh, [lép] kot ángel, módri ángel, pádli ángel, spáti kàkor ángel, sprémljati kóga kot ángel váruh, zaspáti kot ángel
Celotno geslo Frazeološki
ángelček Frazemi s sestavino ángelček:
ángelčki bi jédli kàj, ángelčki bi píli kàj, bíti med ángelčki, bíti [právi] ángelček, íti med ángelčke, [lép] kot ángelček, príti med ángelčke, spáti kot ángelček, zaspáti kot ángelček
Celotno geslo Frazeološki
apokalípsa Frazemi s sestavino apokalípsa:
[kot] jézdeci apokalípse
Celotno geslo Frazeološki
apokalíptičen Frazemi s sestavino apokalíptičen:
apokalíptični jézdeci
Celotno geslo Frazeološki
apríl Frazemi s sestavino apríl:
posláti kóga po apríl(a)
Celotno geslo Frazeološki
aprílski Frazemi s sestavino aprílski:
aprílska šála, bíti aprílski, kot aprílsko vrême
Celotno geslo Frazeološki
aréna Frazemi s sestavino aréna:
v aréni življênja
Celotno geslo Frazeološki
Ariádnin Frazemi s sestavino Ariádnin:
Ariádnina nìt
Celotno geslo Frazeološki
artileríja Frazemi s sestavino artileríja:
têžka artileríja
Celotno geslo Frazeološki
ás Frazemi s sestavino ás:
ás v rokávu, iméti ása v rokávu
Število zadetkov: 3002