Zadetki iskanja

Planinstvo
alpinístična smér -e smerí ž
Planinstvo
alpinístična šóla -e -e ž
Planinstvo
alpinístična túra -e -e ž
Planinstvo
alpinístična vŕvna téhnika -e -e -e ž
Planinstvo
alpinístični inštrúktor -ega -ja m
Planinstvo
alpinístični klúb -ega -a m
Planinstvo
alpinístični odsèk -ega -éka m
Planinstvo
alpinístični priprávnik -ega -a m
Planinstvo
alpinístični pristòp -ega -ópa m
Planinstvo
alpinístični smúčar -ega -ja m
Planinstvo
alpinístični tečáj -ega -a m
Planinstvo
alpinístični tečájnik -ega -a m
Planinstvo
alpinístični vodníček -ega -čka m
Planinstvo
alpinístični vzpòn -ega vzpôna m
Planinstvo
alpinístično dejánje -ega -a s
Planinstvo
alpinístično smúčanje -ega -a s
Planinstvo
alpinístika -e ž
Planinstvo
alpinístka -e ž
Planinstvo
alpinízem -zma m
Planinstvo
alpínski čín -ega -a m
Število zadetkov: 3599