Zadetki iskanja

Avtomatika
avtomátsko uglaševánje parámetrov -ega -a -- s
Avtomatika
avtomátsko vódeni vozíček -- -ega -čka m
Avtomatika
avtomátsko vódenje -ega -a s
Avtomatika
avtonómni robót -ega -a m
Avtomatika
avtonómni sistém -ega -a m
Avtomatika
barométer -tra m
Avtomatika
bárvni šúm -ega -a m
Avtomatika
barvomér -a m
Avtomatika
bateríja -e ž
Avtomatika
bátni komprésor -ega -ja m
Avtomatika
bátni ojačeválnik -ega -a m
Avtomatika
bázna fúnkcija -e -e ž
Avtomatika
béli šúm -ega -a m
Avtomatika
bencínski generátor -ega -ja m
Avtomatika
bílineárna transformácija -e -e ž
Avtomatika
bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc -e -e -- -- -- ž
Avtomatika
bílineárni sistém -ega -a m
Avtomatika
bímetálni termométer -ega -tra m
Avtomatika
biolóški sénzor -ega -ja m
Avtomatika
biosénzor -ja m
Število zadetkov: 1753