Zadetki iskanja

Farmacija
ad scat. -- --
Farmacija
adsórbens -a m
Farmacija
adsorbènt -ênta m
Farmacija
adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m
Farmacija
adsórpcija -e ž
Farmacija
adstríngens -a m
Farmacija
adstringènt -ênta m
Farmacija
ad us. ext. -- -- --
Farmacija
ad us. int. -- -- --
Farmacija
ad us. propr. -- -- --
Farmacija
ad us. vet. -- -- --
Farmacija
ad usum vicem -- -- --
Farmacija
ad vitr. -- --
Farmacija
ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --
Farmacija
ad vitr. flav. -- -- --
Farmacija
ad vitr. nigr. -- -- --
Farmacija
 -- m
Farmacija
AED -- m
Farmacija
aeq. --
Farmacija
aerenhím -a m
Število zadetkov: 5679