Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Črke (imena grških črk)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 24 slovarskih iztočnic in zajema imena grških črk.

Novosti:

V pravopisni slovar so vključena vsa imena grških črk, torej tudi kapa, hi, mi, ni, ki jih v SP 2001 in SSKJ ni.
Imena grških črk so v slovarju prikazana v posebnih oziroma pogostih okoliščinah rabe, o čemer je uporabnik obveščen prek oznakovnih pojasnil, npr. kadar iztočnična beseda nastopa kot »imenovalniški prilastek«.
Novost glede na SP 2001 je izčrpnejša obvestilnost glede položajev, ko nastopajo grške črke kot deli tvorjenk oziroma kot nepregibni prvi deli besednih zvez (α-žarek). Glede na že ugotovljene in pojasnjene premike v jezikovni rabi je normiran zapis narazen (alfa žarek), uvedeno pa je pojasnilo »nesklonljivo v zvezi« (npr. alfa žarek) in napotilo na sistemsko ustreznejši zapis (žarek alfa).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 16.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.