Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Črke (slovenske)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 50 slovarskih iztočnic ter zajema male in velike črke slovenske abecede.

Novosti:

V slovarju so sicer samostalniške sklonljive črkovne enote prikazane v posebnih oziroma pogostih okoliščinah rabe, o čemer je uporabnik obveščen prek oznakovnih pojasnil, npr. kadar nastopa iztočnica kot »imenovalniški prilastek«, je »nesklonljiva«, se pojavlja »ob številki«, na primer ob hišnih številkah in drugih primerih druženja črk in številk.
Novost glede na SP 2001 je prikaz razlike med govorno in pisno uresničitvijo v nekaterih položajih, npr. v orodniku je bilo pri rabi predloga z/s do sedaj odpravljeno razlikovanje med izgovorom črke s soglasnikom (s s-jem) in s samoglasnikom (s s-om), čeprav je iz sklonila razvidno, da se izgovor razlikuje (Na ovratniku uniforme je imel dva S-ja/S-a). Sprememba je uvedena pri črkah, kjer je razlikovanje uresničeno (f, s, š).
Vse črkovne iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 6, 7, 8.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.