Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena držav

Geslovnik:

Problemski sklop v različici SPT (Fran 3.0) zajema 40 eno- in večbesednih iztočnic (od Afganistan do Dominikanska republika), ki so prvi del širšega seznama standardiziranih kratkih imen vseh držav sveta, usklajenega v okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (dalje KSZI). Vir: Standardizirana kratka, uradna kratka in uradna polna imena držav ter odvisnih ozemelj z najvišjo stopnjo avtonomije.
Vir dostopen na: http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/publikacije/.
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeta imena vseh držav s seznama.

Novosti:

V Slovarju pravopisnih težav sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Pri tistih imenih držav, kjer prihaja do mešanja paradigem ženskega in srednjega spola (npr. Češka, Češko; Danska, Dansko) v tožilniku in mestniku ednine, uporabnika usmerjamo k obliki, ki se je uveljavila kot nevtralna (veleposlanik v Danski na Danskem).

Med standardiziranimi imeni držav smo sledili dogovoru jezikoslovcev in geografov, ki ga preverjamo po aktualnem gradivu in Wikipediji. Novost glede na Slovenski pravopis 2001 je dosledna seznanitev uporabnika z uradnim kratkim (npr. Afganistan, Armenija, Bolivija) in uradnim dolgim imenom (npr. Islamska država Afganistan, Republika Armenija, Večnacionalna država Bolivija).

Kot samostojne iztočnice so vključena tudi nekatera zgodovinska imena oziroma v rabi uveljavljena nekdanja imena (Bahrein, Vzhodni Pakistan, Britanski Honduras, Češko). Povezava med posameznimi različicami imena iste državne entitete je nakazana z vodilko prim. (= primerjaj).
Pogostejša nadomestna oziroma sopomenska poimenovanja (dežela tam spodaj, dežela orlov) so prikazana v zgledih, v prihodnje pa bodo kot stalne besedne zveze vključena pri iztočnicah, npr. dežela.
Pri vsaki državi je uvedeno besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek ter vsebuje podatek o tvorbi prebivalskega imena za oba spola, pridevnika na -ski in svojilnega pridevnika iz prebivalskega imena, če slednji besedotvorno izstopa, npr. zaradi preglašenega obrazila (npr. pri Danska: B Danec, Danka, danski, Dančev).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 63.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.