Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Izpeljanke iz lastnih imen

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 8 izlastnoimenskih samostalniških izpeljank in je nastal ob redigiranju imenskih problemskih sklopov, katerih podstavna imena v slovenščini ohranjamo bodisi v izvirnem zapisu (nobelovec < Nobel, petrijevka < Petri), bodisi jih prečrkujemo (mohamedanec < Mohamed, stalinist < Stalin), ali pa se podomači šele izpeljanka (brajica < Braille, knajpanje < Kneipp, saherica < Sacher).

Novosti:

Razen dejstva, da je v ePravopisu vsaka iztočnična beseda prikazana v polni, neokrajšani obliki in redakcija obsega tudi onaglašene pregibne oblike, je pri izpeljankah iz lastnih imen nakazano tudi podstavno imensko izhodišče, s katerim se sklene slovarski sestavek.

Sprememba glede na SP 2001 in predhodne kodifikacije je zapis brajica, ki nadomešča zapis brajlica, kar je posledica neustreznega branja po črki (Braille [bráj]).

Sklic na SP 2001:

slovar

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

bazedovka (< Basedow)
brajica (< Braille)
knajpanje (< Kneipp)
mohamedanec (< Mohamed)
nobelovec (< Nobel)
petrijevka (< Petri)
saherica (< Sacher)
stalinist (< Stalin)