Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Poimenovanja mitoloških in nadnaravnih bitij

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 68 poimenovanj mitoloških, pravljičnih in nadnaravnih bitij. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:

  • (1) poimenovanja, homonimna lastnim imenom (npr. bog, bedanec, čatež, hudič, satan, sfinga);
  • (2) pogosta splošna poimenovanja (npr. angel, rojenica, seraf, volkodlak), ki se pojavljajo v posebnih zvezah (ajdovska deklica, angel varuh, povodni mož, žalik žena);
  • (3) še nekodificirana poimenovanja (npr. hobit, ork).

V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran. V ponazarjalnih primerih so upoštevane gradivno podprte razlike glede na lastno ime.
Gesla vsebujejo vodilko primerjaj (prim.), ki usmerja k enakozvočnemu lastnemu imenu.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Slovarski sestavek zaključuje besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri bedanec: B bedančev).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 132.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.