Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Poobčnoimenjeni samostalniki

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 19 poobčnoimenjenih samostalnikov in temelji na naboru enakozvočnih lastnih imen, vključenih v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran (npr. afganistanec, matija). Upoštevane so gradivno podprte oblikoslovne razlike glede na lastno ime: samostalnik dioskur je redigiran kot samostalnik z vsemi tremi števili, medtem ko je lastno ime Dioskurja redigirano kot zgolj dvojinsko; samostalnik brazilke je redigiran kot zgolj množinski, medtem ko je lastno ime Brazilka redigirano kot samostalnik z vsemi tremi števili.
Gesla vsebujejo vodilko primerjaj (prim.), ki usmerja k enakozvočnemu lastnemu imenu.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Slovarski sestavek zaključuje besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri dioskur: B dioskurjev).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 135.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.