Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pravopisne zanimivosti

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 16 slovarskih sestavkov, ki izhajajo iz težav, ki smo jih zaznali v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik. Gre za raznovrstne slovarske obravnave, pri katerih se osredinjamo na tista vprašanja, ki pri obravnavi drugih problemskih sklopov verjetno ne bodo v ospredju, npr. imena sodobnih virusov in bolezni (ebola, marburg, zika), spremembe v kodifikaciji glede pravopisno-slovničnih vprašanj, npr. zapis (prekaren, pletna, ekofeminizem, evroarktični), sprememba slovničnih kategorij (starš – starši; karitas m, ž; vodja m, ž), sklanjanje (kvevri).

Novosti:

Leksika, obdelana v tem problemskem sklopu, je bodisi nova bodisi – še pogosteje – odstopa od rešitev v predhodnih kodifikacijah, zato je tudi predstavljena v ePravopisu.

Sklic na SP 2001:

slovar

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

alumen
čikungunja
denga
ebola
ekofeminizem
evroarktični
karitas
, m
karitas, ž
kvevri
marburg
pletna
prekaren
starš
vodja
, m
vodja, ž
vodjev
vodjin
zika