Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Prebivalska imena

Geslovnik:

Problemski sklop zajema 64 iztočnic. Trenutno so v slovarju zastopana le prebivalska imena pripadnikov in pripadnic držav, ki so zajete v slovarju (gl. problemski sklop »Imena držav«: od Afganistan do Dominikanska republika). Zaradi slabe zastopanosti posameznih imen v rabi smo seznam že kodificiranih imen v Slovenskem pravopisu 2001 preverjali (a) s sodobnim korpusnim gradivom, (b) z gradivom v virih, ki obravnavajo problematiko tvorbe prebivalskih imen (S. Lenarčič ), ali virih, ki predlagajo drugačne ali potrjujejo predlagane tvorjenke (D. Kladnik, Slovar slovenskih eksonimov; D. Perko in D. Kladnik, Slovenska imena držav), (c) s starejšimi slovenskimi viri (starejši pravopisi in portal dLib). Pogostnost rabe posameznih pogostejših besedotvornih različic je bila preverjena v korpusu Gigafida.
Vsa vključena prebivalska imena so enobesedna.
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeta prebivalska imena po problemskih sklopih izhodiščnih gesel (prebivalci držav, pokrajin, mest …).

Novosti:

V Slovarju pravopisnih težav sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z naglasno-pregibnostnimi vzorci v vseh sklonih in številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, ki so sicer v rabi redke oz. se redko uresničujejo.

Pri redigiranju v okviru iztočnic prvega sklopa (od Afganistan do Dominikanska republika) nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi (imenu države), iz katere je izpeljano prebivalsko ime (npr. Afganistanka < Afganistan).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 50, 51.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.