Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pridevniki na -ski (iz imen plemen)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 24 vrstnih pridevnikov na -ski iz imen plemen, nastal je na osnovi nabora iztočnic problemskega sklopa »Imena plemen«.

Seznam je bil preverjen s pomočjo različnih gradivskih virov (Gigafida, Wikipedija, Ljudstva sveta).

V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti pridevniki na -ski iz različnih izhodiščnih gesel (ljudstva, narodnosti …).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi (imenu plemena), iz katere je izpeljan pridevnik na -ski (npr. inkovski < Ink).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

slovar

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

alanski
alemanski
anglosaški
antski
apaški
atrebatski
avarski
azteški
dačanski
frankovski
gotski
helvetski
inkovski
irokeški
langobardski
markomanski
mohikanski
očipvejski
otavski
praslovanski
sabinski
saški
šejenski
vikinški