Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Stvarna lastna imena

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 12 iztočnic stvarnih lastnih ime, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete. Gre za imena, ki smo jih slovarsko obdelali zaradi njihove prekrivnosti z drugimi, v problemskih sklopih obravnavanimi imeni (npr. Škoda, priimek – Škoda, znamka in podjetje). Gre torej za problemski sklop, ki bo še naraščal in se tudi notranje diferenciral.

Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida.

Novosti:

Glede na SP 2001 ni bilo uvedenih drugih sprememb kot večja razvidnost razlik pri obravnavi imena kot stvarnega in osebnega, npr. Tesla, m (svoj. prid. Teslov ‘izumitelj Nikola Tesla’) nasproti Tesla, ž (svoj. prid. Teslin ‘podjetje, znamka’).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 43.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Barilla
Booker
Cassini
Diesel
Elizej
Evropa
Gea
Honda
Prada
Škoda
Tesla
Vesna