Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz domišljijskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 16 svojilnih pridevnikov iz domišljijskih imen in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Domišljijska imena«, vključenega v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016). Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr.:

  • preglas (Bambijev, Špicparkeljčev),
  • premeno c > č (Sneguljčičin),
  • neobstojni samoglasnik (Ostržkov),
  • knjižno podaljšavo s t (Rožletov) ali
  • oblike, kjer je v rabi pogosta neknjižna podaljšava s t (Dumbov).

Novosti:

Svojilni pridevniki iz domišljijskih imen so obravnavani kot samostojna gesla.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni obliki (npr. Zvitorepčev < Zvitorepec). Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.