Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz mitoloških in religijskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 81 svojilnih pridevnikov iz mitoloških in religijskih imen in je bil narejen na podlagi problemskega sklopa »Religijska in mitološka imena«, vključenega v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016). Za samostojna gesla so prirejeni tisti svojilni pridevniki, ki:

  • (1) v besedotvornem postopku izkazujejo posebnosti, npr. preglas (Elijev) ali neknjižno podaljšavo osnove s t (Markov);
  • (2) nastopajo v stalnih besednih zvezah s prenesenim pomenom (Ahilova/ahilova peta, Andrejev/andrejev križ, jožefova brada).

Druga skupina bo v nadaljnjih fazah priprave rastočega Slovarja pravopisnih težav gradivsko izpopolnjena na osnovi izdelane tipologije nastajajočih prenovljenih pravopisnih pravil.

Novosti:

Svojilni pridevniki iz mitoloških in religijskih imen so obravnavani kot samostojna gesla, tisti, ki nastopajo v stalnih besednih zvezah s prenesenim pomenom, s pomenom 'duhovna last' ali nastopajo v zvezah, ki označujejo dele telesa, bolezni, rastline, živali ipd., pa so obdelani v slovarskem sestavku kot posebne zveze.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni obliki (npr. Adamov < Adam). Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 135, 157.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.