Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz prebivalskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 23 svojilnih pridevnikov iz enobesednih prebivalskih imen, ki je nastal na osnovi nabora iztočnic problemskega sklopa »Prebivalska imena« (gl. problemski sklop »Prebivalska imena«).
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do preglasa (npr. Albančev). V sklopu imen prebivalcev držav, ki so bila obdelana v prvi fazi, ni bilo nobenega primera premene c > č pri ženskih oblikah, npr. Hrvatica Hrvatičin.
V rastočem slovarju bodo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajeti svojilni pridevniki iz prebivalskih imen po problemskih sklopih izhodiščnih gesel (prebivalci držav, pokrajin, mest …).

Novosti:

Pri redigiranju v okviru iztočnic prvega sklopa (od Afganistan do Dominikanska republika) nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi (prebivalskem imenu), iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (npr. Albančev < Albanec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.