Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz priimkov)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 135 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora priimkov, vključenih v prvo različico Slovarja pravopisnih težav (oktober 2014).
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi priimka v svojilni pridevnik pride do:

  • (1) preglasa (tip Bajčev);
  • (2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Jenko);
  • (3) izpusta neobstojnega polglasnika (tip Erjavčev) in
  • (4) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Fajdiga).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri imenih z neobstojnim polglasnikom (Bajčev < Bajc, Bajec).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.