Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz priimkov s predimki)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 21 svojilnih pridevnikov iz priimkov s predimki in je bil narejen na podlagi nabora priimkov, vključenih v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016).
V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, iz katerih bodo tvorjeni svojilni pridevniki in vključeni v problemski sklop.

Novosti:

Svojilni pridevniki iz priimkov s predimki so v nasprotju z SP 2001 uvrščeni v samostojna gesla. Pri redigiranju smo sledili rabi in v gradivu neizkazane oblike iz SP 2001 (npr. Ortegaygassetov, Baudouindecourtenayjev) nadomestili z izkazanimi (Gassetov, Baudouinov/de Courtenayjev).
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni obliki, kar je za uporabnika pomembno zlasti pri večdelnih priimkih s predimki, pri katerih je pridevniška oblika izpeljana le iz enega dela (npr. d'Estaingov < Giscard d'Estaing).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.