Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz psevdonimov)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 23 svojilnih pridevnikov iz enobesednih psevdonimov, skrivnih imen, umetniških imen ipd., ki je nastal na osnovi nabora problemskega sklopa »Psevdonimi«.
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:

  • (1) preglasa (tip Račev);
  • (2) pogovorne podaljšave osnove s t (tip Đurov);
  • (3) obvezne podaljšave osnove s t (tip Rifletov);
  • (4) izpusta neobstojnega polglasnika (tip Plamnov) in
  • (5) uporabe ženskega pridevniškega obrazila (tip Rozov).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (npr. Rifletov < Rifle).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.