Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz osebnih ženskih imen)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 29 svojilnih pridevnikov in je bil narejen na podlagi nabora osebnih ženskih imen, vključenih v prvo različico slovarja (oktober 2014).
V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v besedilnih korpusih, jezikovni svetovalnici in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do preglasa (tip Aničin). Vključeni so tudi zgledi, ko je zaradi ženskega in moškega homonimnega imena mogoč nesporazum (Saša: Sašev in Sašin).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen izjemoma, ko smo uvedli svojilne pridevnike iz imen z enozložno podstavo brez podaljšave (tip Pia: Piin in Pijin in Lea: Lein in Lejin).
Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (npr. Aničin < Anica).
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 962, 963.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.