Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz živalskih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 5 svojilnih pridevnikov iz živalskih imen in je bil narejen na podlagi nabora živalskih imen, vključenih v različico 3.0 Slovarja pravopisnih težav (oktober 2016).

Novosti:

Nabor je glede na SP 2001 prenovljen oz. aktualiziran.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh številih.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje ime, iz katerega je tvorjen svojilni pridevnik (npr. Kokijev < Koki).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 115.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.