abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.