abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.