agregátSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agúti samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambasádorSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

androíd samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

androíden pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ankilozáver samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anonimizíran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anonimizírati dovršni in nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antropocén samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antropogéni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apneíst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apnêjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: dinamična apnejadolžinska apneja statična apnejaapneja v mirovanju 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arkádenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artičókin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artroskóp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artroskopíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aspartám samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

asteroídni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

avantúrica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ávtošampón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

batána samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bateríjskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: baterijska reja 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bêjbika samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

beloplavúti pridevnik
STALNE ZVEZE: oceanski beloplavuti morski pes 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

belúšni pridevnik
STALNE ZVEZE: belušna zelena belušni radič 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bidón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bíldanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bíldati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bitcoin samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

blítvin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

bljàk medmet

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

blôgerski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brbotálnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brexit samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brezpilótnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brezstíčni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brnívka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brusílka samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: kotna brusilka 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

brusílnikSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: kotni brusilnik 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

búčkin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

budála samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

búlgur samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

búrekSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: ne imeti (niti) za burek 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

burkíni samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

cájteng samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

cájtenge samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

camu camu samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

certifikacíjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

céstnohitróstni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

čajóta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

čipôvje samostalnik srednjega spola
STALNE ZVEZE: vezno čipovje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

čôravSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

črvínaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dáhSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: potapljanje na dah 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

degú samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

depozitárni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

desétváljnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dihálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dirkáčina samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

disidèntSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

disidêntstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dismorfofobíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dolgoróčno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dopústSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: dopust za nego in varstvo otroka posvojiteljski dopust 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

doula, dula samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dražílnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

drêd, dread samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dríftanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dríftati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

drón samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

drúgoobtóženi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dúrian samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

dvókanálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

džábe pridevnik
FRAZEOLOGIJA: za džabe 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

džihadíst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

eléktrohidrávlični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

elektrónskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: elektronska cigareta 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

elitístičen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ênováljnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ênoznáčenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ênoznáčno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

epidurálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

épskiSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

etážnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

faláfel samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fibromialgíja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fiskálno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fléksarica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fleksibílenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

flíkanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

flíkati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

flís samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

flótni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

folklorízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fótoknjíga samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fótolòv samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fótolôvec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fótolôvski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fótonapétostni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

fundraising samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gambêr samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

glámping samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

glinénka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gluhoslepôta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gnezdítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

goji samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: goji jagodejagode goji 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gomóljni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gomúlka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gradualízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gréxit samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

grózdenje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

gúrati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

helikópterskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: helikopterski starši 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

hídrobiológ samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

hídžab samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

hín povdk.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

híšicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: premična hišicamobilna hišica 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

homocisteín samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

hotélSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: hotel mama 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

impetígo samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

inkluzíven pridevnik
STALNE ZVEZE: inkluzivna sposobnost 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ínoks samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

instrumentalizírati nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

intermédijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ípon, ippon samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

izčlániti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

izmenjáje prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

izmenjeválec samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: izmenjevalec zgoščenk 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

izpodbíjan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

járkica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

jebêla medmet
FRAZEOLOGIJA: jebela cesta 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kafetjêra, kafetiera samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kamélijev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kamélijin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kamút samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kandída samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kandidiáza samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

káo člen.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kapibára samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kápicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: socialna kapica 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

káps samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

karbónSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

karité samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

karitêjev pridevnik
STALNE ZVEZE: karitejevo drevo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

karízmaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kerámičarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kévlar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kilográmček samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kírnja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

klamídija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

klamídijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

klórovodíkov pridevnik
STALNE ZVEZE: klorovodikova kislina 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

knéset samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

knjigobéžnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

koléktorSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kómbilimuzína samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kómbilimuzínski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

komunájzar, komunájzer samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

konsolidácijaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: konsolidacija javnih financ 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

košáricaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kóžniSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

krápar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kreditodajálec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

krémastSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

krémasto prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kriminalizácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kronométerSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kronometríst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kŕtek samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kuhljáti nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kultúrnovárstveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kúrcati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kúrčiti se nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kvadkópter samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kvárk samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

kvinójin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

létvenikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

limétin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

lítijev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

maitake samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

makadámija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

makadámijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mandatárski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mángostin, mangosteen samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mèdoperatêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mèdpodjétniški pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mèdrégijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

melanocít samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mentoríranec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mentoríranje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mentoríranka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mentorírati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mêsniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: mesni sir 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

míkrocirkulácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

milénijec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

mílostSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: posvečujoča milost 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

minimálka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

minóren pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

moderíranje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

modrôc samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

modroplavúti pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

momordíka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

môrskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: morska krava 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

múltifúnkcijski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

múltilateralízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

murál samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nabíldan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nabíldati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nadgradítiSSKJ2 dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nadgradljívost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

najêbati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

namòkSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nánocévka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

narastíšče samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

natreníran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

natrenírati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

navézaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: v (tesni) navezi 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

neoprénski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nèživílski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nihájnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

níkab samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nominíran pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

noséčka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nósnikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

nótranjeprávni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

obkólpski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

obljubljánski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

obstruktíven pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

odbijalíšče samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

odpíkati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

odrešítelj samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ognjíčev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

okostnjákSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: okostnjak iz omare/v omari 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

okúrcati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

opolnomôčenje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

opolnomôčiti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

oprémski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

optometríst samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

orgázmični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

origámi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

oslíčev pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

osvínčeni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

overland samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pájser, pájsar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pandémski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

parodontálni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pasijónkin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pešmêrga samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

petindvajsetérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

petnajstérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pétváljni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

píšuka medmet

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

plačilomát samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

plážnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

plôščekSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: optični plošček srebrni plošček 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

počásnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

podcenjujóče prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

podizvajálka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

podkupoválni pridevnik
STALNE ZVEZE: podkupovalno trženje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

podržávljanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

podržávljati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pofôčkatiSSKJ2 dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pogašèn pridevnik
STALNE ZVEZE: pogašeno vino 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pohòd samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: strelski pohod 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

politolóški pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pookús samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pòoperatívni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

popkôvnični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pòprodájni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

porájmos samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

poribljávanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

porodníška samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

posesívenSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

posesívnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

poslédično člen.

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pósteljicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pošástek samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

potípanka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pouporába samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pragmátičnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pragmátikaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pŕcati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prečiščeválni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prèdkvalifikácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prèdpremiêrni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prèdpremiêrno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prèdsódni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prekluzívni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

premierligaš samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

premiêrno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prepoténtnež samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

preprógaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: pomesti/pometati kaj pod preprogo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prerazdeljevánje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prezentízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prisŕčnica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pritegljív pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

probávati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prócíklični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

profesionálno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

profitabílnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prométnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prôsti pridevnik
STALNE ZVEZE: prosto potapljanje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prostórskouredítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

próticíklični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prótimikróbni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

protivročínski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

prúh samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

pŕvopostávljeni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

radiátorski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rádler samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rafineríjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rávnokaršnji pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

razdelílnikSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

razlogovánje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

razlogováti nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

reálsocialístični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

reálsocialízem samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

refinancírati nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

regátnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rekuperácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

replíkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

replikácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

repozitórij samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rezervacíjski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rezínica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ríbstol, rípstol samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rikóta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ríkverc prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rumenoplavúti pridevnik
STALNE ZVEZE: rumenoplavuti tun 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

rúzak, rúkzak samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sedemindvajsetérica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sekstíl samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sêlfi, selfie samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

selfness samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

servisíratiSSKJ2 nedovršni in dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sévernojadránski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

skên samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

skenográm samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

skike samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

skúrcati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sledílecSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sòfinancêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

soglasodajálec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sòlást samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sòproizvódnja samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

spôlskost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sprehajálecSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sprehajálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

start up, start-up, startup samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: start up podjetjestart-up podjetjestartup podjetje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

stêbelni pridevnik
STALNE ZVEZE: stebelna zelena 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

stopálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

streljáčina samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

sumárnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

súp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

surikáta samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

svílniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: svilna cestasvilna pot 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

svínjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: svinja bradavičarka 
FRAZEOLOGIJA: sanja svinja o koruzi 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

škarpéna samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: velika škarpena 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

šnórkelSSKJ2, snórkel samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

špréhati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

štámfanje, štánfanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

štámfati, štánfati nedovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

štíriglávi pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

štíritáktnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

švôh pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tahíni, tahín samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

taksonomíjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

taksonómski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tatámi samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

teaser samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tekstílstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tekstúraSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

têžkokategórnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tóčkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: indeksna točka točka G točka nič točka zvestobe 
FRAZEOLOGIJA: nabirati/pridobivati politične točke začeti s točke nič vrniti (se) na točko nič 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

tokenizácija samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trailer samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trájnostno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trdítveni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

triceratóps, triceratóp samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trimarán samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trojánec samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

trojánskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: trojanski konj 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

túnin pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

túrnosmúčarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

uplinjeválnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

urbánost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ustávnoprávno prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vávčerSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vazári, wazari, waza-ari samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vdíhSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: potapljanje na vdih 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vèčigrálski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vèčigrálstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vèčopravílni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

védnozelêni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vêjpanje samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vêjper samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

velociráptor samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ventúza samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

virálen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

visokoproračúnski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

visokorízični pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

visokotvégan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

visokovôdni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vletéti, uletéti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vlôg samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vlôger samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vlôgerka samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vlôgerski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vmasírati dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

volatílen pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

volatílnost samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vrhúnsko prislov

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vróčSSKJ2 pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vročínskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: vročinsko stanje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vŕtniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: vrtni center 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

všéček samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vtíčnik samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vulkanizêrSSKJ2 samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vulkanizêrski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

vulkanizêrstvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zadékan pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zagoníti dovršni glagol

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zagónskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zagonsko podjetje 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zájčicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zakládništvo samostalnik srednjega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zelêniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zelena zima 
FRAZEOLOGIJA: dobiti zeleno luč (za KAJ) izgubiti (KAJ) za zeleno mizo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zénf, sénf samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: ne imeti za 5 dag/dek zenfa 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zúnajobravnávni pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zvóčniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: zvočna knjiga 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zvóčnicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

zvŕt samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žélvica samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žganíca samostalnik ženskega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žledolòm samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žóga samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: na prvo žogo 

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žogobŕcar samostalnik moškega spola

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

žogobŕcarski pridevnik

Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Število zadetkov: 437