..(á)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)lna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)m

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(a)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)va

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(á)ven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(al)íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(ar)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(átik)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(č)i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(č)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(énc)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(ént)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(éš)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(ev)stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(évn)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(évn)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(í)vo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(íln)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(íln)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(íln)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(ín)ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(n)àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(n)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(n)íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(n)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(n)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(ôv)nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(š)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(š)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(š)tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..(t)je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..àj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..aj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..alín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..àn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..an

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áns

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ans

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ànt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ánten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..árh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..aríca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..árij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..aríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..árna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..árnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ást..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..aš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..atíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..átor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..atórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..àv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..av

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávs

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ávž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ázen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..áža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..bus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..c

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..c(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..can

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..cè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ce

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ce..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..cen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..cija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..čkan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..dà

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..dáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..dàj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..daj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..deset

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..e..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..é(v)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..eát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..éca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..eca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ece

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..êjec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..êjši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ejši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..éla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ém

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..em

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..emíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..énič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..eník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..enj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ênje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..enje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..énji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..enji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..énten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ér

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..êr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..er

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..êra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..eríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ést

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..est

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ét

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..étum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ev..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..éven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..évje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..evski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ézen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..éž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ež

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ežán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ežàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fág

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fikácijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..filíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fób

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fobíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..foníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..fór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..gamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..gén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..geníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..génski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..gnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..gón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..gráf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..grafíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..grám

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..hípsa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..í..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..i..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..iát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ibílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ìč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íč..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..iče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íčina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..iêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..iján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ík(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íkav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ílec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ilíšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ílja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ílka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ílo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..in

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ing

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..inja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ínka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ís(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..išče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ítelj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..itéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ítev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..itíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ítor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..iv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..íven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ják

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..jív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..k..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..kaj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..kast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..kinja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..kljast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..kljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..krat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..l

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..le

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lêj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lèj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lej

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..li

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..líza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lj..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ljáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ljív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ljúbje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..lóg

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..logíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..má

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..mán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..man

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..maníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..mènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..méter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..mórfen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..n

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nájst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ø

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..o..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ø..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ój

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..oma

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..onálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..oním

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..onimíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..or

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..órij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..òv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..oven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôvka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôvnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôvski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ôvstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..óza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ózen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..pát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..patíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..rino..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..s

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..skóp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..skòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..slôvec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..slôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..stát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..sto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..stòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..šè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..šen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..šnji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..téka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tì

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..típ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tipíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tomíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..trofíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ú..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..u..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úha

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úlja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..um

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..ún

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

..úr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.