(mał) mȃli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(prȃv)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(premȃł)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(prezał) prezȃli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(s)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(vtori)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(zȃł)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(zə̀ł)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

(žrẹ́bən)

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

1. ȃ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

2. à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

1. ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

2. ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

albīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

albīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ālbum

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aldomáš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áldov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aldováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áldovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alegōričən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alegorȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alegorȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleksandrīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleksandrīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alelúja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ālga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ālgebra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

algebrājski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alhimȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àliboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aligācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aligātor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aliterācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ālk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkāli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkālije

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkālijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkaloīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkemȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkohōl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkohōlnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alkorān

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

almanāh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

almȃra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álmoštvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álmožna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álmožnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āloa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alōd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alōdij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alodijālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alopāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alopātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alopatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alopātski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alotropȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ālt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

altāna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

altár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

altīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

altīstinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alumnāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alȗn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

1. áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

2. áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amalgām

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amarẹ̑lica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amazōnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amazōnski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āmbra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ambrōzija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmčič

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmen

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ametīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ámiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ámljenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amnestȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amōnij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amōnijak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amōnijakast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amōnijakov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

amortizácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àmpak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃmša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anāfora

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anahronīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anakōnda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analītičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analītika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analīza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

analogȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ānanas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anapēst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anarhȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anarhȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anarhīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ánati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anatōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anatomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anatomȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anatōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ančèš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ànda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andrẹ̑jščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andrę̑səljnatən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃndrkva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

andrǫ́ga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anekdōta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aneroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángelčək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángeləc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angēlika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

angúrija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àni

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anikòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

animālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃnkrst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃnkršt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

1. ano

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

2. ànọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ànoboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anokòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anomālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anomalȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

anováti se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ànti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antīčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antīka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àntikaj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antikrȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antikvár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āntimon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antipātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antipatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antropolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

antropologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ántvila

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aōrta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aparāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apelācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apelācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apercēpcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áperək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apetīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnaríca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnárjenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnárnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnárski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnȃrstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápnast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃpnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑n

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑nast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę́nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑nica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑ničar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑nik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnenína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę̑nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnę́nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apníca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apník

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apníšče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápniti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnjáča

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ápnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnogȃsəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnomę̑rəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnovȋt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnovítən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apnožgȃvəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apodīktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apǫ̑stelj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apǫ̑stol

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apostǫ̑lski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apǫ̑stolstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apostrōf

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apotę̑ka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apotę̑kar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apotę̑karica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aprȋl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aprȋlov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aprȋlski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aptážica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áptuh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àr

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ār

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ára

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arabēska

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áras

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árbalọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árbati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arbílọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árbola

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ardę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árdrati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ardrę̑sən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ardrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

areomētər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áresən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhidijākon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhimandrīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhipēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhipēlag

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhitēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhitektūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhīv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhivár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arhīvski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ārija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aristokracȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aristokrāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aristokratȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aristokrātka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aritmētičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aritmētika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arkāda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

armáda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

armádən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

armȃn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

armȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃrnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ārnika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árnož

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arōma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

árovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ársast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃrsati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ársejica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arsenāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arsēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artičōka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artiljerȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artiljerīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ārza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arzēn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arzēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

arzēnikov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃržat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃržet

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

às

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ās

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ásəłnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ásəłnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ásəłski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ásəłščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asēsor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āsfalt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asignācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asistēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ásla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asocijācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asonāncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

àst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astēničən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asteroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astrolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astrologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astronōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astronomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

astronōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃščerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃškerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áškrc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áštržli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃte

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ateīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ateīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃtej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃtək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atlānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

átlas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

átlasar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

átlasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

átlasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atlēt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atlētski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atmosféra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atmosférən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atmosfȇrski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atōmən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atribūt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atributīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

atȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃvba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃvbe

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃvber

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avdītor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avdītorstvo

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avdráč

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avdráti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avgȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avgustīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avguštȃna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avskultānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃvša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃvšast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtomāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtonomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtonomīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

avtopsȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āvtor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āvtorstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

āzbuka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ȃžar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aževína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ážija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bába

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babȃvs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bȃbəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babẹ̑la

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babę̑nta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bȃbež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábičast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babičevȃnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babičeváti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bȃbičinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábičiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábička

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 103185 zadetkov.