100-métrska smúčarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

100-odstótna zasnežítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

135-métrska smúčarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

180-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

360-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

720-stopínjski zasúk telésa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

E1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

E2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 2. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.