aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abradírani materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíjska gŕba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíjska obála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíjska políca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazíjski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

abrazívni materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

absolútna stárost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

absorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

absórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

absórpcija svetlôbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

acetátna fólija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

acetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

acmit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adamelít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adaptívna radiácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adhezíjska vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adinól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adnétski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adsorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adsórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adúktor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adulár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adulariscénca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adúltni osébek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

adúltni zavòj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

advékcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aegéanij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbični procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aêrofotogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aêrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aerolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aerónij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aêroposnétek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aêrosiderolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afanítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afanítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afírska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afluéntni tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

àfosílna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afótična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

afótik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Áfriška plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Áfriški kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agalmatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Á-generácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ágenska molása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglomerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglomerát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglomerátna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglutinácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglutinát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aglutinírana foraminífera

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agmatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agnát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agradácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agradácijski tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agregát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

agresívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ágrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ahát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

àhermatípična korála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

àhondrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Airyjeva hipotéza o izostazíji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ajfélij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akantít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akantódi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akávstobiolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akcelerométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akcesórna kámrica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akcesórna votlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akcesórni kanál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akcesórni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

åkermanit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akmít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akratopég

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akratopégni izvír

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akràtotêrma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrécija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrecíjska cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrecíjska mêja plôšč

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrecíjska teoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akritárhi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ákrobatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrocóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akrodóntni zób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akromátski objektív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akromórf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni premík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni prerèz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksiálni sinklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksinít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

áksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksonolíp

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aksopódij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktinolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktinopterígiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktivacíjska energíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívna jáma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívna plást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívni krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívni ledeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívni ognjeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktívni vulkán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktualízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktuogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aktuopaleontologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akumulácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akumulacíjska fáza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akumulacíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akústična karotáža

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akvamarín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akvifêr

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akviklúd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akvitán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akvitánij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

akvitárd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alabáster

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alárni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alaskít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alaunij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álb

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álbij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítov-epidótov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítov-epidótov rógovčev fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítski dvójček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítski zákon

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

albítsko-epidótski rógovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Albonídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Alboránska depresíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ALCAPA

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Aldánski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alé bazén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aleksandrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alénij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alevrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alevrolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álfa délci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álfa krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álfa sévanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álfa tridimít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álfa žárki

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alginít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgna prepróga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgna tekstúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgna tráta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgni grebén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgni prêmog

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álgni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

algománska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

algónkij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alivalít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijski sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálijsko-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálni sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálno-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alkálnost kamníne

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

allanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

allemontít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

allerödski ínterstadiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

almandín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

almandínov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alnöit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alofán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alohtón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alohtóni jámski sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alohtóno nahajalíšče

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alohtóno ozémlje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alokém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alokémična metamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aloklástična bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alokromátski minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álometamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álometamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alomórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alopaládij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alopátrična vŕsta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álostratigrafíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alotigéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alotigénski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álotriomórfni kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alotrófni organízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Álpe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Alpídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpídska enôta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpídsko-dinarídska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Alpinídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpinídska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpinídsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpinotípna orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alpórtij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpska poledenítev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpska smér

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski muschelkalk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpski svízec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpsko-dínarska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

álpsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alsbachit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alstonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alternácija generácij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alternácija kamnín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

altitermál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alumínijev magnetít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alúmosilikát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alunít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alunítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alunitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálna naplavína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálna terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálni nanòs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aluviálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alúvij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alveóla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alveolárni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alveolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alveolínski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

alveolínsko-numulítni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amalgám

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amazonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amazónski kámen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ámbitus

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambligonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálna brázda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálna cév

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálna nožíca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálna plôščica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálni sistém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ambulakrálno pólje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ameboídna gúba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amenzalízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amesít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ametíst

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfíbiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítni diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítov kristalínski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítov kristálni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibolítski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibólov azbést

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibólov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibólovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibólov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfibólov peridotít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amficélni ligamènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfidrómično obmóčje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfiklína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfiklínske plastí

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfistegína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amfistegínski láporovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Amici-Bertrandova léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amigdaloídna struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amínokislínska úra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ammonitico rósso

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amónacetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amoníti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amonítna lóbna čŕta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amonítna sutúrna línija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amonoídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amórfni krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amplitúda gúbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amplitúda premíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

amplitúda vála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ampúla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Anabárski masív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Anabárski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbična baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbna baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaerobni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaeróbni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anagenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ànaksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ànaksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ànaksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analcim

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analcimov bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analizátor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analkím

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

análna plavút

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

análni sifonálni stebríček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analógni orgán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

analógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anamezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anapsídna lobánja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anáptih

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anaséizma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anastomózno réčno koríto

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anatáz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anatéksa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anatéksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anateksít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anatólij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ancílopegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ancístropegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andaluzít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andaluzítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezítbazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezít-bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezítna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezítni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andezítni túf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

andradít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ándski típ orogenéze

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ándsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anelídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemogéna sedimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemogéna usedlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemogéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemogéni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemohoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anemométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Angára

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Angárski kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anglezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ángolo apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

angulárna diskordánca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anhídrična dôba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anhidrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ánhimetamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ánhimetamórfna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ánhimetamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anhitêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anízični dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anízij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anízijski dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizodézmična snôv

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizodézmični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizométrični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizomiárija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotrópni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotrópni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotrópni profíl

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizotrópnost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anizovaléntna kristálna raztopína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ankaramít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ankaratrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ankerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

annabergít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anomalíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anorogéna intrúzija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anortít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anortitít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anortítova kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anortokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anortozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Antárktična plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Antárktični kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antebráhij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antecedéntna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antecedéntna réka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anténa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anterídij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antibióza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ánticénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ántiepicénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ántifórma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antigorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antigorítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antigoritizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antikardinálni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálna ós

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálna pást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Antiklinálna struktúra Čičaríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálna zgrádba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálni gôrski níz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálno jêdro

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálno krílo

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálno slême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinálno tême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antiklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Antiklinórij Tržáško-Kómenske planôte

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antilógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antimón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antimonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antimónova ókra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antimónova rúda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antimónov sijájnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ántipertít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antitétični prelòm

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antlerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antofilít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antracít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

antrakotêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

anulárna mamíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Á-oblíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aón cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ápeks

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Apeníni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apertúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apikálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apikálni kót

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplanátna léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplikatívna geologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplítna žíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

aplítski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

ápnasti peščenják

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnéna álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnéna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnéna káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnéna móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnéna síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénasti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva lábora

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčeva síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

apnénčev dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10805 zadetkov.