3 G -ega -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

4 C  m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abalónska škóljka -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abalónski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abrazívni materiál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absórpcija svetlôbe -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcíjska čŕta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcíjski pás -ega pasú m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcíjski spékter -ega -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcíjski spektroskóp -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

acetilén tetrabromíd -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adamánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adamantín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adamín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adelájdski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adulár -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adularescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adularizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aerolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afgánistanski turkíz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áfriški smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áfriški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agalmatolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahondrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Ahrensonova prízma -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akantoíd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcesórni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

åkermanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akermanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

àkromátska léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiálni presèk -ega -éka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksinít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktinolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvagém -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvamarín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvamarín Nerčínski -a - m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvamarínovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvamarín Sánta Maríja -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alabandínski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alabáster -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alabástrski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alasmodónski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

albít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

albitizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

albítski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrítni efékt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrítni granát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrítni pojàv -ega -áva m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksandrítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aleksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álfa -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álfa cirkón -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álfa diamánt -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aljáški čŕni diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aljáški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aljáški jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aljáški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkálni glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

allanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

allemontít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almandín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almandínski spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almandínski špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almandít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alokémična metamorfóza -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alokromátska obárvanost -e -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alokromátski minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álometamorfóza -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alomorfíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álotriomórfni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alotropíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

álpski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alstonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alumág -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alúmosilikát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alúndum -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aluviálno nahajalíšče -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áma -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amalgám -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amaríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amatít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amazónski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambligonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambroíd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amêriški bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amêriški briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amêriški rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amêriški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amesít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ametíst -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ametístni krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ametrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amfiból -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Amíci-Bêrtrandova léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Amícijeva prízma -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amórfna snôv -e snoví ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ampúla -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ámsterdamski briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ámsterdamski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analcím -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analcít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analizátor -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analkím -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analkít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anatáz -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

andaluzít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

andamóški opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Ándersonova tekočína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

andezín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

andezínski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

andradít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ángelska kóža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angléški briljántni brús -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angléški brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anglezít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anhedrálni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anhidrít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aniolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànizodézmični kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànizométrični kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànizotropíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànizotrópna snôv -e snoví ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànizotrópni tŕdni vkljúček -ega -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ankerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ankónski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

annabergít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anomalíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anomálni dvójni lòm -ega -ega lôma m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anortít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ànortokláz -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antíčni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antíčno brúšena oblíka -- -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antigorít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antílski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antimoníd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antipertít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antofilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antwêrpenska róža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apatít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apatítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aplanátna léča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apofilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áqua áura -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arábski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arábski mágični diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aragonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aragonítni bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arfvedsonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arizónski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arizónski spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arizónski špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arkánsaški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arménski kámen -ega -mna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzenát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzeníd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzénopirít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

àsimétrična vŕsta simetríje -e -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asterízem -zma m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

astralít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

astralítno stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

astríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

astrolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

atacamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ataksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

átlaški bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

atmofílna prvína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturínski glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturínski krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturínsko stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avanturizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurínski glinénec -ega -nca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurínski krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurínsko stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aventurizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avgelít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avgít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avstralít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avstrálski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avstrálski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avstrálski turkíz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avstrálski žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ávški meteorít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtokláv -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomórfni kristál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

azbést -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ázijski krížni diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

azurít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

azurlít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

azúrni kalcedón -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

azúrni krêmen -ega kreména m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

baddeleyít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bagéta -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

báhijski topáz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bajkalít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

báker -kra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bakréni smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bákrov lápis -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bákrov lazúr -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bákrovo módra -- -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bákrovo zelêna  -- -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

baláški rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

báltski jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bálzam -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

banalsít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bannístrov diagrám -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárijev flogopít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárijev titanát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

barít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

barkevikít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

baróčni bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárva čŕte -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárva diamánta -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárva kámna -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárva minerála -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvanje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvna impregnácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvna léstvica brezbárvnih diamántov -e -e -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvna obdeláva -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni cénter -ega -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni diamánti -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni fílter Chélsea -ega -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni fíltri -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni kámni -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni opáli -ih -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvno obdélani čŕni opál -- -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bastárd -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bastárdni smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bastít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bavársko máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bavénski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bayerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bayldonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bazáltna rogováča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bazanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bázični plagiokláz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

BC-žád -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Béckejeva čŕta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Béckejeva metóda -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béla korála -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béla svetlôba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béli opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béli žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béljenje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

belomorít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bengálski ametíst -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

benitoít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berigém -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

beríl -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berílijevo stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berilít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berilonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berílovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

berílovo stêklo -ega -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bernát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bernít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béta -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béta cirkón -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béta diamánt -- -a ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bezoár -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

BGÓ BGÓ-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bíg Hóle -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

binokulárna lúpa -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

binokulárni óptični mikroskóp -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biogéni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biotít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biotitizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bípiramída -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bírefleksíja -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

birgerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser akója -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser ángelo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser anodónta -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser avábi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Bíva -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser blíster -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser bourgignón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser burginjón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser celít -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser císt -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser de la már -a -- -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser délta -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Dóbo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser dugóng -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser elándra -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser élko -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser fénsi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser girasól -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser haliótis -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser hánkei -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri I -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri iz korál -ov -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri mikími -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri osménda -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri róyal gém -ov -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíseri slug -ov -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Kasumíga -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser kéši -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser kíro -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser kónč -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser kóro -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser mábe -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Majórka -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Mikimóto -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser mikómo -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserna esénca -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserna imitácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserna mática -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Nássau -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserni níz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserni níz na iztèk -ega -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserni práh -ega prahú m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíserni sijáj -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biserovína -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser paragón -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser pína -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser pípi -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser pompadour -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser šéba -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser šikót -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser Táj -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser takára -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bíser tékla -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bistrênje -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bístveni minerál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bixbít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bixbyít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blazínasta oblíka brúsa -e -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blazínasti brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boárt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boehmít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boksít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boracít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

borát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bornít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bórt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bórza za diamánte -e -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boulangerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

boulder opál -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bowenít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brabánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bráda -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bradavíčasti bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Braggova enáčba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Braggov zákon -ega zakóna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bravaisova mréža -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bravoít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazilianít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski akvamarín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski óniks -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski peridót -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brazílski smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezbárvna impregnácija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezbárvna zapolnítev razpók in votlín -e -tve -- -- -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezbárvni diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briançónski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brightonski smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briljánca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briljánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briljánt kolíbri -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briljántni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

briolétni brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bromlít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bromofórm -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

broncít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bronzít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brookít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

browns -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brucít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús cínija -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús dálija -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílec diamántov -lca -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílna napráva -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílni materiál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílni stròj -ega strôja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brusílo -a s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúsna gravírna napráva -e -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúsna plôšča -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúsna trdôta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúsni propórc briljánta -ega -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúsno razmérje briljánta -ega -a -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús ognjéna vŕtnica -a -- -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús ognjíč -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús prákse -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús sónčnica -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brús Tolkôwskega -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brúšenje kámna -a -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

buddingtonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bultfontein -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bürgerít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búrmanska škóljka -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búrmanski jántar -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búrmanski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

búrmanski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

burmít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bustamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bytownít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

calderít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cancrinít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cape -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cejlonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski brús -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski hrizolít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski krizolít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski opál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski safír -ega -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêjlonski žargón -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

celadonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

celestín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

celestít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

célsian -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenítveno izvédensko mnênje za diamánte -ega -ega -a -- -- s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cénter invêrzije -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cénter rastí -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cénter simetríje -tra -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

centrálna projékcija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Céntral Sélling Organisation -- -- -- ž neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêrijev allanít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêrijev fergusonít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêrijev gadolinít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêrijev monacít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cêrijev parisít -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ceruleít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cerulén -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cerusít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ceylanit -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ceylonít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cézijev ahát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

chíps -ov m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cianít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CÍBJO -A m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cíklični dvójček -ega -čka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ciklográfska projékcija -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cíklosilikát -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ciklotrón -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

címetov kámen -ega -mna m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cimofán -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cinabarít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cinabarítni mátriks -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cinkít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cínkov spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cínkov špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cinóber -bra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirkolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirkón -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirkónija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirkónov spinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirkónov špinél -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cirolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

citrín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cleavage -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Clerícijeva raztopína -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

close goods  -- -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

coesít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

colemanít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

conárna obárvanost -e -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

conárna rást -e rastí ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

conárna zgrádba -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

conárni postópek -ega -pka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

conárnost -i ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cóque de pêrle -- -- -- m neskl.

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cordierít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cordierítovo máčje okó -ega -ega očésa s

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cornwallít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

covellín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

covellít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

creedít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cristobalít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

crystál -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CSO CSO-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ct ct-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Cullinan -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Cullinan I -a -- m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cvétni ahát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CZ CZ-ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Czochrálskijev postópek -ega -pka m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čádavec -vca m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čádavi diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čarôbni mávrični diamánt -ega -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čaroít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čéški diamánt -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čéški granát -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3025 zadetkov.