absolútni enkóder -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstráktni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Ackermannova fórmula -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptívni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptívni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptívno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

admitánčno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

AD-pretvórnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcelerométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akreditácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiálna bátna črpálka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiálna centrifugálna črpálka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktivátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktuátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akumulátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alárm -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alfatrón -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algébra blóčnih diagrámov -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algébra diagrámov potéka signálov -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algebrájska zánka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algorítem vódenja -tma -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúda -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúdni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúdni razlóček -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúdno normíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúdno popáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amplitúdno skalíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analíza glávnih komponént -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analízni instrumènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogíja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogíja F-I -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogíja F-U -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogíja síla-napétost -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogíja síla-tók -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni elektrónski regulátor -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni signál 0–10 V -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni signál 4–20 mA -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analógno-digitálni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anemométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aneroídni barométer -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropocéntrični pristòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropomórfni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

àperiódični odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

areométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artikulírani robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asimptótski Bódejev diagrám -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

àsinhrónski izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ávtokorelácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomát -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomatizácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátsko delovánje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátsko nastávljanje parámetrov -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátsko uglaševánje parámetrov -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátsko vódeni vozíček -- -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtomátsko vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtonómni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

avtonómni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

barométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bárvni šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

barvomér -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bateríja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bátni komprésor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bátni ojačeválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bázna fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

béli šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bencínski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bílineárna transformácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc -e -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bílineárni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bímetálni termométer -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biolóški sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

biosénzor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bípolárni impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bližínski merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blóčna shéma -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blóčni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blóčni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blók -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blókovna shéma -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

blókovni diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bódejev diagrám -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

bônd gráf -- -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Bourdonova cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brême -éna s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

breménska célica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezdimenzíjska veličína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezkrtáčni brezsénzorski motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezkrtáčni motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezpilótno letálo -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezprekinítveno napájanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezudárni preklòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

brezžíčno sénzorsko omréžje -ega -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Brownov šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CASE -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

célostna računálniško podpŕta proizvódnja -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

célostnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka IAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka ISE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka ISTAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka ISTSE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka ITAE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cenílka ITSE -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

centralizírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

centrálni nadzórni sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

centrifugálni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cév ánnubar ceví -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CNC -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CNC-napráva -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CNC-stròj CNC-strôja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

CNS -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Coriolisov merílnik gostôte -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Coriolisov merílnik pretóka -ega -a -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

cúrkovna cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs izravnáve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs maksimálnega prevzpôna čása -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvna konstánta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvna zakasnítev -e -tve ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvni korák -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvni prôstor -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvni zadŕžek -ega -žka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno nèspremenljívi modél -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno nèspremenljívi sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno normíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno skalíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno spremenljívi modél -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

časôvno spremenljívi sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs umirítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs ustalítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs vzórčenja čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs vzpôna čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs zakasnítve čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čàs zaostájanja čása -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

člôvek v simulacíjski zánki -éka -- -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čŕni šúm -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

črpálka -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

črpálka z vétrnico -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

čutílnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dajálnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

daljínsko vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Dallova cév -e ceví ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

DA-pretvórnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

D-člén -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dead-beat regulátor -- -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

decentralizírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

deduktívno sklépanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

defazifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

defuzifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dejánska vrédnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dekáda -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dekodírna napráva -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dekompozícija modéla -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dekompozícija po singulárnih vrédnostih -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

delílni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

delítvena metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

délovna tóčka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

délovni cíkel -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

délovni kontákt -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

délovno obmóčje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

délta impúlz -- -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Dénavit-Hártenbergov zapís -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

detékcija napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

detektabílnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

determinístična optimizacíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

determinístični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

determinístični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

deviacíjski modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diádični regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagnóstika napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagonálna dominántnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagonálna kanónična oblíka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagonálni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagrám lége korénov -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagrám potéka -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diagrám potéka signálov -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferenciálni indúktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferenciálni transformátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferenciátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírna konstánta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírni čàs -ega čása m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírni člén -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírno ojáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diferencírno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

difrakcíjska mréžica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni fílter -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni izhòd -ega -óda m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni komunikacíjski kanál -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni signál 0–24 V -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni signálni procésor -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálni simulacíjski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálno-analógni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

digitálno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dimenzíjska analíza -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dinámični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dinámični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dinámika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Diracov impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna dinámika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna kinemátika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna matríka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna pót -e potí ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna vêja -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktna zvéza -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktni problém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktno delovánje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diréktno programíranje robóta -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskontinuírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskretizácija zvéznega sistéma -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni dogódek -ega -dka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni regulátor -a -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétno-dogodkôvni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

diskrétno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

disperzíja -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

distribuírano vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dízelski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

DLK -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dobávna veríga -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dogódkovni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dolóčanje položája -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dominántni pól -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka -ega -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dosegljívi délovni prôstor -ega -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dosegljívost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

drdránje -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dríft -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dŕsni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

drúga metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

DSP -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dušênje -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dušílni fáktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dušílnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dušílni koeficiènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvížni čàs -ega čása m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvófázni izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvójni impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvópoložájni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvópoložájno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvósédežni ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvóstánjski aktuátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

dvóstánjski merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eksoskelét -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ekspanzionístični koncépt načrtovánja -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eksperimènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eksperimentálno modelíranje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ekspêrtni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eksterocépcija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ekstrapolácijska integracíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

elástičnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktrični motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktrično omréžje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktrohidrávlični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktromagnétni merílnik pretóka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktromehánski pretvórnik energíje -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktromotór -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

eléktropnevmátični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

elemènt -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

empírično vrednôtenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enáčbe stánj enáčb -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enáčbni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enákoprocêntna ventílska karakterístika -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enkóder -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênofázni izménični motór -ega -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênokoráčna integracíjska metóda -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênokoráčna napôved -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênokoráčna predíkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênosmérni motór s komutátorjem -ega -ja -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ênosmérni tahogenerátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtina impúlzna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtina povrátna zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtina stopníca -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtina stopníčna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtin impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtin lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska impúlzna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska povrátna zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska rámpa -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska stopníca -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska stopníčna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtska strmína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtski impúlz -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

enôtski lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ergonómika -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Ethernet -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Eulerjevi kóti -ih -ov m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

evolúcijski algorítem -ega -tma m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fáktor pozábljanja -ja -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fáza -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fazifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázna ravnína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázna razlíka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázna rezêrva -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázna trajektórija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni kót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni portrét -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni premík -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni razlóček -ega -čka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázni zasúk -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázno nèminimálni sistém -- -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázno popáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázno prehitévanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fázno zaostájanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fílter -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fílter UKF -tra -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Fisherjeva informacíjska matríka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fízični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fluíd -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fluorométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fotodetéktor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fotométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénca -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénca dušênega níhanja -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénca prehôda -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénca vzórčenja -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénca zgíbanja -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčna karakterístika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčni pretvórnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčni prôstor -ega -óra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

frekvénčni spékter -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Frobéniusova kanónična oblíka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fúnkcija gostôte verjétnosti -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fúnkcija Ljapúnova -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

funkcíjski blóčni diagrám -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

funkcíjski blók -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

funkcíjski generátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

funkcionálna vodljívost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

fuzifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

generátor nakljúčnih števíl -ja -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

generátorski ojačeválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

genétski algorítem -ega -tma m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

geometríjska prirôčnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gíbka proizvódnja -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gibljívost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

giroskóp -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

glávna regulacíjska zánka -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

glávni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -e -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

globálni mínimum -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

globálni pozícijski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gorívna célica -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gostomér -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

GPS -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gradiêntna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gradník -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

grádnja zemljevída -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gráfični modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gráf povezáv -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

gravimétrični merílnik vlážnosti -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Hammersteinov modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Hammerstein-Wienerjev modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

háptična simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

háptični prikazoválnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

háptični robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

háptični vmésnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

harmónični pogòn -ega -ôna m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Heavisidova fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídna simulácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídni agènt -ega -ênta m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídni računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hibrídno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlična kapacitéta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlična kapacitívnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlična upórnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlična vztrájnost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlični cilínder -ega -dra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlični motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrávlični válj -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hidrométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hierárhično vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

higrométer -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

híperredundántni manipulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

histeréza -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hitróst odzíva -i -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hkrátna lokalizácija in kartíranje -e -e -- -a

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

hòd ventíla -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

holístični pristòp -ega -ópa m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

holonómični sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

homogéna transformácija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

homogéni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

horizónt vódenja -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

humanoíd -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

humanoídni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Í-člén -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

identifikabílnost -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

identifikácija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

identifikácija mêhkega modéla -e -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

identifikácija napák -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

identifikácija struktúre -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

IEC-vodílo -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

íglični ventíl -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

imitacíjski modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

impedánčno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

implicítna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

impúlz -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

impúlzna fúnkcija -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

impúlzni odzív -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ìndiréktna metóda -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ìndiréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ìndiréktno programíranje robóta -ega -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

indukcíjski motór -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktívni bližínski merílnik -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktívni merílnik kótne hitrósti -ega -a -- -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktívni merílnik nivója -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktívni merílnik pomíka -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktívno sklépanje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

induktosín -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

industríjski krmílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

industríjski računálnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

industríjski regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

industríjski robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

industríjsko vodílo -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inerciálni navigacíjski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inerciálni sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inêrcijski navigacíjski sistém -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inêrcijski sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

informacíjska matríka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ínfrardéči termométer -ega -tra m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inheréntna pretóčna karakterístika -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inkrementálni enkóder -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inkrementálni kapacitívni merílnik pomíka -ega -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inkrementálni kapacitívni merílnik zasúka -ega -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrácija sénzorjev -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integracíjska metóda predíktor-koréktor -e -e -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integracíjska metóda za tógi sistém -e -e -- -- -- ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrálska cenílka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrálski pobèg -ega -éga m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírna konstánta -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírni čàs -ega čása m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírni člén -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírno ojáčenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

integrírno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inteligéntni sénzor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inteligéntno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

interákcija -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

interaktívni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

interprétrski simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

intervál vzórčenja -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrter -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzna dinámika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzna kinemátika -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzni Nyquistov diagrám -ega -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzni problém I -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

invêrzni problém II -ega -a -- m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

inženírska dimenzíjska enôta -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ionizacíjski merílnik -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

iónski detéktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Í-regulátor -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ìreverzibílni procés -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izdélčni sistém -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhodíščni kót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna enáčba -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna funkcionálna vodljívost -e -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna matríka -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna občutljívostna fúnkcija -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna veličína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódna vodljívost -e -i ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódni kót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódni pogréšek -ega -ška m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódni signál -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izhódni véktor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izkrívljanje frekvénc -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izménični alternátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izménični tahogenerátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izogíbanje ovíram -a -- s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izpeljána dimenzíjska enôta -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

izpeljána veličína -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1753 zadetkov.