á

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

abecéda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ábraham

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ábrahamov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamovati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ábrahamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ad acta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ádam

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádamica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádamka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ádamov (ádamov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádamovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ádamovka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adíjo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

adút

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

áfna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afnánje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afnaríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

afnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ahílov (Ahílov)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

akadémski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

alea

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleator

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleatóren

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleatóričen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aleatórika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

álfa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ámen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Amêrika

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ángelček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apokalípsa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apokalíptičen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

apríl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aprílski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

aréna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ariádnin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

artileríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

asfálten

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Aténe

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Ávgijev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

b

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bábica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

babilónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

baháti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bájta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bákla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

balín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

banánski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bandéra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bankrotírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bárva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bateríja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

báža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bdéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béc

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

béli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

belìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

belíti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Benétke

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beráč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bés

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

beséda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

besédica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bêsen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bèt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

betónski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bévskati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bežáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bìk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bílka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

birìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíser

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíti (bíjem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bíti (sem)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bítka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blagó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blagoslovljên

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blátiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bláto

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blážev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bléd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blísk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bliskovít

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blíšč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blížati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

blodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bòb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bogàt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bogatéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôjen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bojeváti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

boléti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bolézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bóljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bómba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bòr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

boríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôsi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Bósna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bótra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

božíčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

božják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bôžji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bráda

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brádica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

braníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

braníti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bràt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brátec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bráti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bratínstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brátiti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brátovščina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brátstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕcniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brég

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brénkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brénkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezgláv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezglávo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brézov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brezzób

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brídek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bridkóst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bríga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brítev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bríti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brítof

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brlòg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brúhati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brúhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

brúsiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

bŕzdati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búča

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búčka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

búmerang

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Cáhejev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cáker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

calendas graecas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Canóssa

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cárski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cedílo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cedíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cél

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

celína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

céna

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cép

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cépati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cepidláčiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cérkev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cerkvén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cêsar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

césta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cigàn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

církus

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cmériti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cmòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cókla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

copáta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

copátar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

crédo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cŕkniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

crkováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúcek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cühta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cúker

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvetéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvétje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

cvétka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čákanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čaróvnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čàs

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čásnikarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

část

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

částen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

častíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čaščênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čebéla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čebélica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čebelnják

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čebèr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čeljúst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čèp

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čéšnja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čéšplja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

četŕt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čêvelj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čìč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Číč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

číst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čístiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

číški (číčki)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čívkati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

člôvek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

človéštvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

črédnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

črevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

črnosrájčnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čŕv

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čúk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čústven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

čúvati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáhniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dajáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dajáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dálje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáljši

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dámoklejev (dámoklejev)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dánes

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Dánska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dávek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dêbel

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

debéli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

debélo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

déci

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deklè

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

déklica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délaven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délavski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

délo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

delováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

denár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

desét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dèska

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

désni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

desníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

déte

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

devét

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

devêti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dèž

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dežêla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

deževáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

díh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dihúr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dím

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dímnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dirigéntski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dírjati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

distánca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dišáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

divjáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dívji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dláka

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dlakocépiti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dlán

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dljé

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dnò

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dôba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dóber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dobíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dobívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dôbri

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dôbro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dočákati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dodáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dogájati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dogôvor

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dóhtar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dojênček

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dól

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dôl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dólgčas

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolívanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolívati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dolžína

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dómina

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dón

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dopúščati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

doséči

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dovòlj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

doživéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drági

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dragó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drégniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drèk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drèn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dréta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drevó

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drézati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕgniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drobnoglèd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúg

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drugáčen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúgi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drúgič

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dŕva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

drvéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

držáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

držáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

držáva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

držávica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dúcat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dúnst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dúša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvá

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvanájst

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvanájsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvígati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvígniti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvígniti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvigováti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvóbòj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvójen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

dvórézen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

džúngla

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

edín

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eksplodírati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

elemènt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Elíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Elíjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

eminénca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

èn

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enciklopedíja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

èn êna êno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ênkrat

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

enodnévnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Éridin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Évin

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

évro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fànt

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fára

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

féniks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fícek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fíga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígamóž (fíga móž)

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígar

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígarski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígarstvo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígast

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fígovec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fílm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fílmski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fínta

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fónd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

formálnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

formát

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

francóski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

francósko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Francóz

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fránža

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

fúks

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

ga

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gàd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gádji

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Gájzerjev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gálski

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

garáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gárjav

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gasíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gašênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gládek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glás

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glásen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glásno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glasoválen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gláva

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glavíca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glávni

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glédanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glédati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glédati se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gléženj

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

globòk

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

globôko

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

glúh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnáti si

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnézdo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gníli

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnój

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gnójnica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

góba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gobcáti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

góbec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gódba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

godíti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gódlja

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gojíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gòl

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

goníti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gôr

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gôra

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

goréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gospód

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gospodár

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gospódov

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gósti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

govoríti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

govorjênje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gózd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grád

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gradíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gŕba

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gŕd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grebén

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gréh

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grênek

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grênki

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gréšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gréti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gréti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grísti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gŕlo

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gŕm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gròb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

grôben

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gròf

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gròm

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gróš

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gúliti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gúncanje

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

gúncati

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hahljáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hčí

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hihitáti se

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

híša

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

híšen

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

híšica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

híter

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hítlarica

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hítro

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hláče

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hláden

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hladnokŕven

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hladnokŕvnež

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hladnokŕvno

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hladnokŕvnost

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hlébavec

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hlepéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hlév

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hodíti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hója

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

horizontála

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hotéti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hráber

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrána

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrást

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hŕbet

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrbteníca

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hríb

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrôpsti

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrúška

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hrváški

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

húd

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

húdi

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hudíč

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hudíčev

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

hudoúrnik

KEBER, Janez, Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si, dostop 12. 12. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3002 zadetkov.