A

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

a

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ā

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

à

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abece

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abecẹ̑dar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abecedarium

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abecedika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abecẹ̑dnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁbnormȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abnọ̑rmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abonȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abonȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abortȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áboten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ábotnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ábotnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abrakadȃbra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolutȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolutīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolȗtum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolvȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolvéntka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absọ́rpcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absorpcȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstinẹ̑nca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstinẹ̑nčen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstinȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstrahȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstrȃktnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

abstrȃktum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absȗrden

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

absȗrdum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

acetọ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃdamovo jȃbolko

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adaptácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adaptacȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adāpter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adekvȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adekvȃtnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adȋjo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃdjektiv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃdjektiven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adminastracȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

administratȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

administrȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

administrȃtorka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

administrȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

admirȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

admirȃlski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adrenalȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advénten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adventīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advȇrb

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

adverbiȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advokȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advokȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

advokatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aero-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aerodinámičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aerodinámika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aerodrọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aerodrọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aeroplȃn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afektȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afȇra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afinitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afinitẹ̑ten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áfinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afirmácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afirmatȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afnáti se

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aforȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aforístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

afrodizȋjak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃfta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agȃva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agencȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agentȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agȋlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agȋlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agitácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agitȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agonȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agrȃren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agregȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agregȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agresȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agrẹ̑sor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agronọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agronomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

agrȗmi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁh

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ahȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ahȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ahistọ́ričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃids

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ajȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃja-ȃja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ajatọ̑la

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃja-tutȃja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ájbiš

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjčkati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjdared

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjde

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ájdinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ájdovski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjmo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjmoht

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjte

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃjvar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akadẹ́mik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akadẹ́mikinja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akadẹ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akcēntski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akcentuȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ákcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akcȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aklimatizácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aklimatizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃkna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁko

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akomodȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akoprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akorávno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akọ̑rd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akọ̑rd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akotȗdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrobácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrobátika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrobȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrobȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akrọ̑pola

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aksiomátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aksiọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktivȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktivȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktȋvnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áktovka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktualizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aktuȃlnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akumulácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akumulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akupresȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akupresȗren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akupunktȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akupunktȗren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akústičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akústika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akutȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃkuzativ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvadȗkt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvalȗnga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvamarȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvarẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvárij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvizícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

akvizitȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁla

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alabāster

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alarmȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alarmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlbatros

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

albȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

albȋnka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlbum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alegọ́ričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alegọ́rika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alẹ̑ja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alelȗja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alérgičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alergȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlfa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alfabẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlgast

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

algebráičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

algẹ̑brski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

algorítem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alȋbi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aligȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aliménti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkáličen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkimȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkimístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkohọ̑len

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkohọ́ličarka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkohọ́ličen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkohọ́lik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkoholīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alkoran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

almanāh

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

almara

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁlo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alọ̑ja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Ȃlpe

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alpinȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alpinīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alternácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alternatȋva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alternatȋven

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alternȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

altruȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

altruístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

altruȋstka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alumínij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alumínijev

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alumnȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

alȗn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amacọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amacọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amalgamȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amalgȃmski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amandmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amariška

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amaterīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amatȇrka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amatȇrski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amazọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambasȃdor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambašador

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambiciọ̑zen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambiȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambiēnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ámbora

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambrọ́zija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambulȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ambulȃntni

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amẹ̑ba

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

āmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ametȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amfíbija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amfiteáter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

āmfora

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amnestȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amnestȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amnezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amọ̑nijak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amortizácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amortizȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amortizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ampȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ampȇrski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ampȗla

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amputácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amputȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

amulẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anahronístičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anahronīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anales

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analfabẹ̑t

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analítičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analítik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analọ̑gen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

analọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃnanas

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anárhičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anarhȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anatomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anatọ̑mski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁnda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Andi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anekdọ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anekdọ̑tski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anẹ̑ks

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anektȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anemọ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anestẹ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anestezȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

angažȋran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

angažmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ángel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ángelski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

angȋna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

angọ̑ra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

animácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

animȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

animȃtorka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ankẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anọ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anonȋmka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anonȋmnež

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃnorak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ansámbel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antagonīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antẹ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁnti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antibiọ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antibiọ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antȋčen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃntifeminȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antȋka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antikrȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antikváričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antikvitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antilọ̑pa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antipátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antipatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antitẹ̑za

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antologȋjski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antolọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antracȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antropocẹ́ntričen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

antropologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anuitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anuitẹ̑ten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

anulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aọ̑rta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aparȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aparatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apartheid

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apartmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apelȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aperitȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apetȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apetȋten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aplavdȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aplȃvz

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apnẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apnẹ̑nčast

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apnẹ̑nec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apnenẹ́ti

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Apodidae

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apostolȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apostọ̑lski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apostrọ̑f

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apostrofȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apotẹ̑kar

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apotẹ̑karica

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apotẹ̑karski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aprȋl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aprȋlski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

apt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ár

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ára

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arabẹ̑ska

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃrak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aranžȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aranžmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áras

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arašȋd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arbitrȃren

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arbitrȃrnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arbitrȃža

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arbitrȃžen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arborẹ̑tum

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arcnȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Arctium lappa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arẹ̑na

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arestānt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aretácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aretȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

argumȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

argumentȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arháičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arheolọ̑g

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arheolọ̑ginja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arheolọ̑ški

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhipẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhipelȃg

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhitektọ̑nski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhitektȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhivár

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhivȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arhȋvski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

árija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arijȃnka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arijȃnstvo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

árijka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

árijski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aristokrȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aristokrȃtka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aristokrȃtski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aritmẹ́tičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aritmẹ́tika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȁrítmičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aritmȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arkȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

armȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

armȃden

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

armatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

armȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃrnika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arogȃnten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arogȃntnost

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aromátičen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

aromatizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arteriȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artérija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artičọ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artíkel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artikulácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artikulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artilerȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

artȋst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arzẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arzenȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

arzẹ̑nik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

áržet

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

as

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

ȃs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

asfȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

asfȃlten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 21. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.