Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

 Frazemi s sestavino bíti (sem)
bíti ad acta, gl. ad acta.

bíti Ádamov sín, gl. Adamov (adamov).

bíti aprílski, gl. aprilski.

bíti blagoslovljêna, gl. blagoslovljen.

bíti bógu za hŕbtom, gl. bog.

bíti bòlj pápeški kot pápež, gl. papež.

bíti bòlj pápeški od pápeža, gl. papež.

bíti [bòlj] počásne gláve, gl. glava.

bíti bòlj počásne pámeti, gl. pamet.

bíti brez belíča [v žêpu], gl. belič.

bíti brez bôra in belíča, gl. bor.

bíti brez bôra in božjáka, gl. bor.

bíti brez božjáka, gl. božjak.

bíti brez božjáka in bóra, gl. bor, božjak.

bíti brez fícka [v žêpu], gl. ficek.

bíti brez gláve in répa, gl. glava.

bíti brez hrbteníce, gl. hrbtenica.

bíti brez prebíte páre, gl. para.

bíti brez répa in gláve, gl. glava.

bíti brez sápe, gl. sapa.

bíti brez vestí, gl. vest.

bíti cókla razvôja, gl. cokla.

bíti cókla za kóga/kàj, gl. cokla.

bíti copáta, gl. copata.

bíti čésa kot tóče, gl. toča.

bíti čésa na kôše, gl. koš.

bíti čístih rôk, gl. roka.

bíti člôvek s téga svetá, gl. človek.

bíti čŕn kot nóč, gl. noč.

bíti désna roka kóga, gl. roka.

bíti do góbca v dréku, gl. gobec.

bíti do gŕla sìt kóga/čésa, gl. grlo.

bíti do kolén v dréku, gl. koleno.

bíti do úst v dréku, gl. usta.

bíti do vratú v dréku, gl. vrat.

bíti do vratú v gódlji, gl. vrat.

bíti dôbra dúša, gl. duša.

bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], gl. zapisan.

bíti dólg kot prékla, gl. prekla.

bíti drúga violína, gl. violina.

bíti dúša čésa, gl. duša.

bíti fíga móž, gl. figamož (figa mož).

bíti glávni adút, gl. adut.

bíti hítre jéze, gl. jeza.

bíti hláden do kóga, gl. hladen.

bíti hrbteníca čésa, gl. hrbtenica.

bíti igráča [kóga/čésa], gl. igrača.

bíti igráča v rôkah kóga/čésa, gl. igrača.

bíti igráčka [kóga/čésa], gl. igračka.

bíti igráčka [kómu] kàj, gl. igračka.

bíti igráčka v rôkah kóga/čésa, gl. igračka.

bíti imenován s právim iménom, gl. ime.

bíti iz drugáčnega testá, gl. testo.

bíti iz ístega testá, gl. testo.

bíti iz mesá in krví, gl. meso.

bíti iz móde, gl. moda.

bíti jeklénih žívcev, gl. živec.

bíti jezíček na téhtnici, gl. jeziček.

bíti junák dnéva, gl. junak.

bíti kàj za pod zób, gl. zob.

bíti kàj/kdó na kvadrát, gl. kvadrat.

bíti kàkor ámen [v cérkvi], gl. amen.

bíti kàkor ámen [v očenášu], gl. amen.

bíti kàkor húda úra, gl. ura.

bíti kàkor iz cúkra, gl. cuker.

bíti kàkor iz másla, gl. maslo.

bíti kàkor iz svínca, gl. svinec.

bíti kàkor kladívo, gl. kladivo.

bíti kàkor lesníka, gl. lesnika.

bíti kàkor mrlíč, gl. mrlič.

bíti kàkor na íglah, gl. igla.

bíti [kàkor] na šivánkah, gl. šivanka.

bíti [kàkor] na tŕnju, gl. trnje.

bíti [kàkor] v málih nebésih, gl. nebo.

bíti kàkor v meglì, gl. megla.

bíti kàkor žívo srebró, gl. srebro.

bíti kákšen kólešček kjé, gl. kolešček.

bíti kanónfuter, gl. kanonfuter.

bíti kdó/kàj z dúšo in telésom, gl. duša.

bíti kísel kàkor vrísk, gl. vrisk.

bíti kóga/čésa kot kobílic, gl. kobilica.

bíti kóga/čésa kot mrávelj, gl. mravlja.

bíti kóga/čésa kot rúsov, gl. rus.

bíti kómu máčeha, gl. mačeha.

bíti kómu pri sŕcu, gl. srce.

bíti kómu tŕn v očéh, gl. trn.

bíti kómu tŕn v pêti, gl. trn.

bíti kómu za pavlího, gl. pavliha (Pavliha).

bíti kómu za petámi, gl. peta.

bíti kómu za rítjo, gl. rit.

bíti kós kómu/čému, gl. kos prisl.

bíti kóst v gŕlu kóga, gl. kost.

bíti kot ámen [v cérkvi], gl. amen.

bíti kot ámen [v očenášu], gl. amen.

bíti kot dèž v prátiki, gl. dež.

bíti [kot] dím [za kóga], gl. dim.

bíti kot èn móž, gl. mož.

biti [kot] igráča [kómu kàj], gl. igrača.

bíti kot iz másla, gl. maslo.

bíti [kot] iz stêkla, gl. steklo.

bíti kot iz škátlice, gl. škatlica.

bíti [kot] iz tŕte izvít, gl. trta.

bíti [kot] iz želéza, gl. železo.

bíti [kot] lánski snég, gl. sneg.

bíti [kot] máli bóg, gl. bog.

bíti kot mésečnica, gl. mesečnica.

bíti kot mésečnik, gl. mesečnik.

bíti kot míla jéra, gl. jera (Jera).

bíti [kot] mílni mehúrček, gl. mehurček.

bíti kot mrlìč, gl. mrlič.

bíti kot na dláni, gl. dlan.

bíti [kot] na íglah, gl. igla.

bíti [kot] na lúni, gl. luna.

bíti [kot] na tŕnih, gl. trn.

bíti [kot] na tŕnju, gl. trnje.

bíti [kot] na žerjávici, gl. žerjavica.

bíti kot naročèn [za kóga/kàj], gl. naročen.

bíti kot odpŕta knjíga, gl. knjiga.

bíti kot okamenél, gl. okamenel.

bíti [kot] ólje na ôgenj [čésa, čému], gl. olje.

bíti kot osát, gl. osat.

bíti kot pès in máčka, gl. pes.

bíti kot rít in srájca, gl. rit.

bíti kot sánje, gl. sanje.

bíti kot slépa kúra, gl. kura.

bíti [kot] strašílo, gl. strašilo.

bíti [kot] strašílo za v prosó, gl. strašilo.

bíti kot ustvárjen za kóga/kàj, gl. ustvarjen.

bíti kot v čebelnjáku, gl. čebelnjak.

bíti [kot] v devêtih nebésih, gl. nebesa.

bíti kot v fílmu, gl. film.

bíti kot v mravljíšču, gl. mravljišče.

bíti kot v nebésih, gl. nebesa.

bíti kot v pánju, gl. panj.

bíti kot v právljici, gl. pravljica.

bíti [kot] v ráju, gl. raj.

bíti kot v sánjah, gl. sanje.

bíti [kot] v sêdmih nebésih, gl. nebesa.

bíti kot vróče žémlje, gl. žemlja.

bíti [kot] vróče žémljice, gl. žemljica.

bíti kot žívo srebró, gl. srebro.

bíti krátke pámeti, gl. pamet.

bíti krátkih beséd, gl. beseda.

bíti krváv pod kóžo, gl. koža.

bíti kúhan in pečèn kjé/pri kóm, gl. kuhan.

bíti kúrje pámeti, gl. pamet.

bíti [le] kolésce [kjé, kóga/čésa], gl. kolesce.

bíti [málo] čez lés, gl. les.

bíti már kot [za] lánski snég, gl. sneg.

bíti máslo kóga, gl. maslo.

bíti med ángelčki, gl. angelček.

bíti med dvéma ôgnjema, gl. ogenj.

bíti med kladívom in nakoválom, gl. kladivo.

bíti med krilátci [bôžjimi], gl. krilatec.

bíti med svôjimi štírimi sténami, gl. stena.

bíti [mehek] kot máslo, gl. maslo.

bíti méhkega srcá, gl. srce.

bíti močán adút, gl. adut.

bíti módre krví, gl. kri.

bíti mólzna kráva, gl. krava.

bíti móž beséda, gl. mož.

bíti na bóbnu, gl. boben.

bíti na bôjni nôgi s kóm/čím, gl. noga.

bíti na césti, gl. cesta.

bíti na césti kot kónjska fíga, gl. figa.

bíti na čŕni lísti, gl. lista.

bíti na désno rôko, gl. roka.

bíti na dláni, gl. dlan.

bíti na dnù, gl. dno.

bíti na dôbri póti, gl. pot.

bíti na káhli, gl. kahla.

bíti na kócki, gl. kocka.

bíti na kôncu svetá, gl. konec.

bíti na kôncu z žívci, gl. konec.

bíti na kônju, gl. konj.

bíti na lás podóben kómu/čému, gl. las.

bíti na mŕtvi tóčki, gl. točka.

bíti na múhi [kóga], gl. muha.

bíti na nàjbóljši póti, gl. pot.

bíti na nítki, gl. nitka.

bíti na ónem svétu, gl. svet.

bíti na píki, gl. pika.

bíti na prágu čésa, gl. prag.

bíti na prágu smŕti, gl. prag.

bíti na prágu življênja, gl. prag.

bíti na prestólu, gl. prestol.

bíti na psù, gl. pes.

bíti na répu [čésa], gl. rep.

bíti na rešêtu, gl. rešeto.

bíti na róbu obúpa, gl. rob.

bíti na róbu prepáda, gl. rob.

bíti na slépem tíru, gl. tir.

bíti na stráni, gl. stran.

bíti na stráni kóga/čésa, gl. stran.

bíti na stránskem tíru, gl. tir.

bíti na tánkem lédu, gl. led.

bíti na tapéti, gl. tapeta.

bíti na tí s kóm, gl. ti.

bíti na zatóžni klópi, gl. klop.

bíti nágle jéze, gl. jeza.

bíti napét kot maréla, gl. marela.

bíti napét kot lók, gl. lok.

bíti narejèn iz ístega testá, gl. testo.

bíti nasmeján do ušés, gl. uho.

bíti náše gôre líst, gl. gora.

bíti ne od múh, gl. muha.

bíti nepopísan líst [papírja], gl. list.

bíti ob dóber glás, gl. glas.

bíti ob glávo, gl. glava.

bíti ob pámet, gl. pamet.

bíti obút, gl. obut.

bíti od dánes do jútri, gl. danes.

bíti od hudíča, gl. hudič.

bíti [od] krúha pijàn, gl. kruh.

bíti od múh, gl. muha.

bíti od rôk, gl. roka.

bíti od vrága, gl. vrag.

bíti odrínjen na stránski tír, gl. tir.

bíti odskóčna dèska [za kóga/kàj], gl. deska.

bíti oródje [čésa, za kàj], gl. orodje.

bíti oródje [kóga/čésa], gl. orodje.

bíti oródje v rôkah kóga/čésa, gl. orodje.

bíti óstrega jezíka, gl. jezik.

bíti pávliha, gl. pavliha (Pavliha).

bíti pijàn kot čebèr, gl. čeber.

bíti pijàn kot čèp, gl. čep.

bíti po ênem kopítu, gl. kopito.

bíti po ístem kopítu, gl. kopito.

bíti po júsu, gl. jus.

bíti pod copáto, gl. copata.

bíti pod častjó kómu kàj, gl. čast.

bíti pod drobnoglédom [kóga], gl. drobnogled.

bíti pod gásom, gl. gas.

bíti pod krítiko, gl. kritika.

bíti pod lúpo kóga, gl. lupa.

bíti pod nesréčno zvézdo, gl. zvezda.

bíti pod oróžjem, gl. orožje.

bíti pod pepélom, gl. pepel.

bíti pod rúšo, gl. ruša.

bíti podóben kàkor gróš gróšu, gl. groš.

bíti pójem [kóga/čésa], gl. pojem.

bíti póln múh, gl. muha.

bíti ponedéljkarski, gl. ponedeljkarski.

bíti ponedéljkov, gl. ponedeljkov.

bíti potísnjen v kót, gl. kot.

bíti [práva] cvétka, gl. cvetka.

bíti práva enciklopedíja, gl. enciklopedija.

bíti [právi] ángel, gl. angel.

bíti [právi] ángelček, gl. angelček.

bíti [právi] bíser [čésa], gl. biser.

bíti [právi] cvét čésa, gl. cvet.

bíti [právi] mójster za kàj, gl. mojster.

bíti právi sín kóga/čésa, gl. sin.

bíti právi sín svôje dôbe, gl. sin.

bíti právi sín svôjega očéta, gl. sin.

bíti právo odkrítje, gl. odkritje.

bíti prázen dím, gl. dim.

bíti pred vráti, gl. vrata.

bíti predán kómu/čému z dúšo in telésom, gl. duša.

bíti preizkusni kámen [čésa, za kàj], gl. kamen.

bíti pri korítu, gl. korito.

bíti pri rôki, gl. roka.

bíti pròst kot ptíček na vêji, gl. ptiček.

bíti pŕva violína, gl. violina.

bíti [razlíčen] kàkor nóč in dán, gl. noč.

bíti [razlíčen] kot dán in nóč, gl. noč.

bíti [razlíčen] kot nóč in dán, gl. noč.

bíti rédkih beséd, gl. beseda.

bíti rojèn pod nesréčno zvézdo, gl. zvezda.

bíti rojèn pod sréčno zvézdo, gl. zvezda.

bíti [s kóm] na ísti valóvni dolžíni, gl. dolžina.

bíti s téga svetá, gl. svet.

bíti sám svój gospód, gl. gospod.

bíti [si] na nòž, gl. nož.

bíti [si] podóben kàkor krájcar krájcarju, gl. krajcar.

bíti [si] podóben kot jájce jájcu, gl. jajce.

bíti si s kóm kot bráta, gl. brat.

bíti si v laséh, gl. las.

bíti slabó zapísan [pri kóm, kjé], gl. zapisan.

bíti smétana [čésa], gl. smetana.

bíti sól zêmlje, gl. sol.

bíti stárega kóva, gl. kov.

bíti súh kot prékla, gl. prekla.

bíti svêtla tóčka, gl. točka.

bíti šè móker pod nósom, gl. nos.

bíti [šè] móker za ušési, gl. uho.

bíti [šè] v povôjih, gl. povoj.

bíti [šè] v žívem spomínu, gl. spomin.

bíti šèle v povôjih, gl. povoj.

bíti šírši kot dáljši, gl. širši.

bíti tábula ráza, gl. tabula.

bíti ták, da ga je tréba iskáti z lučjó [pri bélem dnévu, podnévi], gl. luč.

bíti tàm, kjer ni múh, gl. muha.

bíti [tàm] za devêtimi gorámi, gl. gora.

bíti têmeljni kámen [čésa], gl. kamen.

bíti têžek kot cènt, gl. cent.

bíti tího kot rìt, gl. rit.

bíti tóliko za kàj, kólikor zájec za bóben, gl. zajec.

bíti topóvska hrána, gl. hrana.

bíti tŕd ôreh za kóga, gl. oreh.

bíti tŕdega srcá, gl. srce.

bíti trínajsto práse, gl. prase.

bíti v Ádamovem kostímu, gl. Adamov (adamov).

bíti v Ádamovi obléki, gl. Adamov (adamov).

bíti v blagoslovljênem stánju, gl. stanje.

bíti v cvétju, gl. cvetje.

bíti v část svôjemu iménu, gl. čast.

bíti v dôbri kóži, gl. koža.

bíti v dréku, gl. drek.

bíti v drúgem stánju, gl. stanje.

bíti v drúgem stánu, gl. stan.

bíti v gódlji, gl. godlja.

bíti v káši, gl. kaša.

bíti v kóži kóga, gl. koža.

bíti v Krístusovih létih, gl. leto.

bíti v [lépem] móčniku, gl. močnik.

bíti v létih, gl. leto.

bíti v nàjbóljših létih, gl. leto.

bíti v oblákih, gl. oblak.

bíti v pólnem cvétu, gl. cvet.

bíti v pólnem razcvétu, gl. razcvet.

bíti v povôjih, gl. povoj.

bíti v pŕvih vŕstah, gl. vrsta.

bíti v rdéčih števílkah, gl. številka.

bíti v ríti, gl. rit.

bíti v róžicah, gl. rožica.

bíti v sítu in rešêtu, gl. sito.

bíti v slábi kóži, gl. koža.

bíti v slépi úlici, gl. ulica.

bíti v slonokoščénem stôlpu, gl. stolp.

bíti v [svôjem] elemêntu, gl. element.

bíti v škrípcih, gl. škripec.

bíti v škrípcu, gl. škripec.

bíti v [velíki] části, gl. čast.

bíti v [velíkih] častéh, gl. čast.

bíti v [vesélem] pričakovánju, gl. pričakovanje.

bíti v začáranem krógu, gl. krog.

bíti v zláti sredíni, gl. sredina.

bíti vážen kot maréla, gl. marela.

bíti vèč díma kot ôgnja, gl. dim.

bíti vêlik kalíber, gl. kaliber.

bíti vêlik otròk, gl. otrok.

bíti [vès] mŕtev na kóga/kàj, gl. mrtev.

bíti [vès] ponedéljkov, gl. ponedeljkov.

bíti [vès] ponedéljski, gl. ponedeljski.

bíti vést kóga/čésa, gl. vest.

bíti vklénjen v kládo, gl. klada.

bíti vógelni kámen [čésa[, gl. kamen.

bíti vólk na kàj, gl. volk.

bíti [vróče] kot v kôtlu, gl. kotel.

bíti vsáke bíre, gl. bira.

bíti [vsèh] múh póln, gl. muha.

bíti z êno nôgo kjé, gl. noga.

bíti z êno nôgo v grôbu, gl. noga.

bíti z êno nôgo žé na ónem svétu, gl. noga.

bíti za dirigéntskim púltom, gl. pult.

bíti za èn drèk, gl. drek.

bíti za kríži, gl. križ.

bíti za lúno, gl. luna.

bíti za med stáro želézo, gl. železo.

bíti za [na] odpàd, gl. odpad.

bíti za pečjó, gl. peč.

bíti za pêto koló, gl. kolo.

bíti za rešêtkami, gl. rešetka.

bíti za rítjo kómu, gl. rit.

bíti za v kòš, gl. koš.

bíti za v stáro želézo, gl. železo.

bíti za vsákim gŕmom, gl. grm.

bíti zapéčkar, gl. zapečkar.

bíti zapéčkarski, gl. zapečkarski.

bíti zapísan smŕti, gl. smrt.

bíti zapísan v zvézdah, gl. zvezda.

bíti zastavonóša kóga/čésa, gl. zastavonoša.

bíti zavít v meglò, gl. megla.

bíti zavít v temò, gl. tema.

bíti zelèn od zavísti, gl. zavist.

bíti [zeló] v módi, gl. moda.

bíti zláta dúša, gl. duša.

bíti žé pri krúhu, gl. kruh.

bíti žé v létih, gl. leto.

bíti želéznih žívcev, gl. živec.

bíti žídane vólje, gl. volja.

bíti žív in zdràv, gl. živ.

bíti žíva enciklopedíja, gl. enciklopedija.

bíti žívo srebró, gl. srebro.

bódi v cvétju, gl. cvetje.

bodíte v cvétju, gl. cvetje.

bôjna sekíra je zakopána, gl. sekira.

čez glávo je kjé čésa, gl. glava.

čìč je nìč, gl. čič.

gláva [kóga] je kot sód, gl. glava.

hudíč ni takó čŕn, kot, gl. hudič.

iz té móke ne bo krúha, gl. moka.

jè cél církus, gl. cirkus.

je kóga/čésa kot kobílic, gl. kobilica.

je kóga/čésa kot mrávelj, gl. mravlja.

je kóga/čésa kot rúsov, gl. rus.

káča [je] v žêpu, gl. kača.

kàj je [kot] bòb ob sténo, gl. bob.

kàj je [kot] bòb v sténo, gl. bob.

kàj je kot na dláni, gl. dlan.

kàj je kot pribíto, gl. pribito.

kàj je [práva] zláta jáma za kóga, gl. jama.

kàj je šála, gl. šala.

kàj je [šè]v oblákih, gl. oblak.

kàj je za kóga/kómu špánska vás, gl. vas.

kàj ni igráča [kómu], gl. igrača.

kàj ni šála, gl. šala.

kdó/kàj ni on múh, gl. muha.

kóga je kàj v hláčah, gl. hlače.

kóga je kóliko v hláčah, gl. hlače.

[kot da] je vsák dán nedélja [za kóga; kjé], gl. dan.

krí ni vôda, gl. kri.

kríž je [s kóm/čím], gl. križ.

[lepó] po vŕsti, kàkor [so] híše v Tŕsti, gl. Trst.

[lepó] po vŕsti, kot [so] híše v Tŕsti, gl. Trst.

málo zrnja, pa mnógo sláme je v čém, gl. slama.

med bráti [je kàj vrédno], gl. brat.

možgáni kóga so kot rešêto, gl. rešeto.

ne bíti dôbro zapísan [pri kóm, kjé], gl. zapisan.

ne bíti igráča [kómu kàj], gl. igrača.

ne bíti igráča v rôkah kóga/čésa, gl. igrača.

ne bíti igráčka [kómu kàj], gl. igrača.

ne bíti iz cúkra, gl. cuker.

ne bíti iz želéza, gl. železo.

ne bíti kómu ne v pêto ne v šêsto [koléno], gl. koleno, peti.

ne bíti már ne bogá ne hudíča kómu, gl. bog.

ne bíti ne bogá ne hudíča za kóga, gl. bog.

ne bíti ne pét ne šést s kóm/čím, gl. pet.

ne bíti od múh, gl. muha.

ne bíti po júsu, gl. jus.

ne bíti pod častjó kómu kàj, gl. čast.

ne bíti pri čísti, gl. čisti.

ne bíti s téga svetá, gl. svet.

ne bíti [si] na čístem s kóm/čím, gl. čisti.

ne bíti [šè] za med stáro šáro, gl. šara.

ne bíti šè za [na] odpàd, gl. odpad.

ne bíti [šè] za v kòš, gl. koš.

ne bíti v dôbri kóži, gl. koža.

ne bíti vréden píškavega oréha, gl. oreh.

ne bíti vréden póčenega gróša, gl. groš.

nékaj gnílega je v dežêli Dánski, gl. Danska.

ni prostóra za kóga/kaj kjé, gl. prostor.

ni vsák dán nedélja [za kóga; kjé[, gl. dan.

otròk je na póti, gl. otrok.

po tóči zvoníti je prepôzno, gl. toča.

pokázati kómu, po čém je mást, gl. mast.

pôsel je pôsel, gl. posel.

pravíci je zadoščêno, gl. pravica.

sám góbec je kóga, gl. gobec.

sáma kóst in kóža je kóga, gl. kost.

sáma ušésa so kóga, gl. uho.

sáme beséde so kóga, gl. beseda.

sáme kostí so kóga, gl. kost.

sáme očí so kóga, gl. oko.

samó beséde so kóga, gl. beseda.

spánec je bóljši kot žgánec, gl. spanec.

sréča je míla kómu, gl. sreča.

stráh za stólček je kóga, gl. stolček.

škárje in plátno sta v rôkah kóga, gl. škarje.

tá je [pa] bôsa, gl. bosi.

tá je pa debéla, gl. debeli.

tá je [pa] dôbra, gl. dobri.

tá je [pa] jálova, gl. jalovi.

tá je [pa] kosmáta, gl. kosmati.

tá je [pa] lépa, gl. lepi.

[takó, da] bo vólk sìt in kôza céla, gl. volk.

tí si [pa] búča, gl. buča.

tí si práva búča, gl. buča.

tó je [kot] hláden túš, gl. tuš.

tó je víšja matemátika, gl. matematika.

tó je za kóga/kómu špánska vás, gl. vas.

tó mu je túrško, gl. španska vas.

tó ni šála, gl. šala.

tó ni víšja matemátika, gl. matematika.

tó níso máčje sólze, gl. solza.

tó níso máčkine sólze, gl. solza.

tó so búče, gl. buča.

tó so záme špánski kráji, gl. španska vas.

trébuh je kot sód, gl. sod.

vèč želéz je v ôgnju, gl. železo.

védeti, kdáj je čàs za spánec in žgánec, gl. čas.

vêlik kríž je s kóm/čím, gl. križ.

vrág je kjé, gl. vrag.

vsák dán je nedélja [za kóga; kjé], gl. dan.

vsè je [kot] bòb ob sténo, gl. bob.

vsè je [kot] bòb v sténo, gl. bob.

vsè je na glávi, gl. glava.

vsì kríži so dôl, gl. križ.

življênje kóga je na nítki, gl. življenje.

žóga je bilà za hŕbtom kóga, gl. žoga.
Slovar slovenskih frazemov